Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Kurs na asystenta

Od lipca do października 2013r. w naszym Stowarzyszeniu odbyły się szkolenia dla Opiekunów oraz osób zainteresowanych pracą w charakterze Asystenta osoby chorej na SM. Zajęcia prowadzone były przez  m.in.  z psychologa, rehabilitanta, prawnika, pielęgniarkę, ratownika medycznego.

W ramach projektu „Pomocne ręce – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM” w sumie przygotowano i przeprowadzono 3 szkolenia dla opiekunów osób chorych na SM oraz 3 szkolenia na asystentów osób chorych na SM, po jednym z każdego rodzaju w Oddziale Warszawskim (woj. Mazowieckie), Łódzkim (woj. Łódzkie) oraz Konińskim (woj. Wielkopolskie) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Dodatkowo Lider projektu, Oddział Warszawski PTSR, zorganizował konferencję dla przedstawicieli oddziałów PTSR z całego kraju.

Projekt współfinansował PFRON

—–

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski od 2002 roku organizuje szkolenia na Asystenta Osoby Chorej na SM. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób zainteresowanych tą formą podniesienia kwalifikacji bądź zdobycia nowych umiejętności. Najczęściej są to studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół policealnych kierunków humanistycznych, nauk społecznych w tym psychologii, pracy socjalnej, pielęgniarstwa, pedagogiki, politologii.

Podczas szkolenia kursant uczestniczy w bloku złożonym z wykładów, warsztatów, ćwiczeń i zajęć praktycznych z przedmiotów m.in. psychologii, pomocy społecznej, neurologii, rehabilitacji.

Każdy uczestnik szkolenia obowiązkowo uczestniczy w kilku godzinach stażu u osób niepełnosprawnych, udoskonalając w ten sposób swój warsztat pracy.


Kolejny kurs za nami…

 

Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski przeprowadził czterodniowy, wyjazdowy kurs na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Chorej na SM. Fundusze na to przedsięwzięcie zostały pozyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Informacja o kursie została zamieszczona na stronie NGO i OW PTSR.

Na kurs zostało przyjętych 12 osób, które w ośrodku Emaus koło Białobrzegów Radomskich zwiększały swoją wiedzę z zakresu psychologii, rehabilitacji, pierwszej pomocy i praw obywatelskich. Na zakończenie tej części kursu, jego uczestnicy pisali  test, który obejmował zagadnienia z wyżej wymienionych dziedzin. Dopiero po uzyskaniu jego pozytywnego wyniku mogli zacząć odbywać, pod czujnym okiem patronów, wizyty pilotażowe u naszych członków.

Nowi asystenci zaczną pracować dla Państwa już od stycznia 2012 roku, a my, organizatorzy tego szkolenia mamy nadzieję na długą i dobrą współpracę.

Witamy na pokładzie!


Zaproszenie do udziału w kursie

 

Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku, w Ośrodku EMAUS koło Białobrzegów Radomskich, odbędzie się kolejny kurs dla osób, które chcą zostać Osobistymi Asystentami Osób Chorych na SM. Najlepsi z kursantów mogą liczyć na pracę w OW PTSR.
Najlepsi z kursantów, po zdaniu egzaminu i odbyciu kilkugodzinnego stażu, zostaną zatrudnieni w Stowarzyszeniu w oparciu o umowę zlecenie.
Szkolenie jest bezpłatne.
Dodatkowych informacji pod numerem tel. 22 831 00 76 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 udziela Małgorzata Kitowska.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego na adresbiuro@ptsr.waw.pl .

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Poprzednie kursy na asystentów dofinansowane ze środków publicznych…

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia Osobistych Asystentów Osób Chorych na SM. Szkolenie odbyło się na przełomie września/października i listopada 2008 roku.

Kurs składał się z dwóch poziomów: zajęć teoretycznych (wykładowo – warsztatowych) oraz zajęć praktycznych – staż. Zajęcia teoretyczne dotyczyły choroby SM, szeroko poruszały zagadnienia psychologii – komunikacji interpersonalnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podstawowych zagadnień rehabilitacji, oferty pomocy społecznej i porad obywatelskich. Podczas wykładów wykorzystano sprzęt multimedialny (rzutnik zakupiony z funduszy MPiPS FIO), a dla uczestników został przygotowany bufet. Zajęcia praktyczne odbywały się bezpośrednio u osób chorych na SM – członków stowarzyszenia.

W przeprowadzonym kursie wzięły udział 24 osoby z pośród których 13 osób zdało egzamin, a tym samym uzyskało certyfikat asystenta osoby chorej na SM. Większość uczestników szkolenia to młodzież ucząca się lub studiująca na kierunkach społecznych lub medycznych. Już od połowy listopada 2008r. roku stowarzyszenie pomyślnie nawiązało współpracę z trzema osobami, które ukończyły szkolenie i uzyskały certyfikat. Obecnie pracują w stowarzyszeniu w charakterze osobistego asystenta.

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie kursu, w tym donatorom, członkom stowarzyszenia, wolontariuszom.


W dniach 24 i 25 listopad oraz 1 i 2 grudnia 2007 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski przeprowadził kurs na Osobistego Asystenta Osób Chorych na SM. Fundusze na to przedsięwzięcie zostały pozyskane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja o kursie została zamieszczona na portalu internetowym www.ngo.pl a także została rozesłana do uczelni wyższych oraz szkół policealnych i pomaturalnych o kierunku medycznym oraz socjalno-społecznym. Oferta kursu była skierowana przede wszystkim do studentów i uczniów z terenu Warszawy i okolic.

Na kurs zostało przyjętych 30 osób. Zajęcia obejmowały takie przedmioty jak psychologia, neurologia, rehabilitacja, poradnictwo obywatelskie, udzielanie pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia kursanci uczestniczyli w zajęciach praktycznych które odbywały się bezpośrednio u członków naszego stowarzyszenia, osób chorych na SM.

Kurs zakończył się egzaminem, którym był test złożony z 25 pytań połączony z egzaminem praktycznym, którego ocenę wystawiał opiekun każdego kursanta. Do egzaminu przystąpiło 25 osób z pośród 30 zgłoszonych kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu zostało przyznane 21 certyfikatów, które umożliwiają podjęcie współpracy z naszą organizacją w charakterze osobistego asystenta osób chorych na SM a tym samym świadczenie usług dla członków OW PTSR w ramach umowy cywilno-prawnej. Zostały także przyznane 4 zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń odbyło się 28 grudnia w biurze OW PTSR.

wróć