Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 4 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2010r. – 30 czerwiec 2010r., 1 lipiec 2010r. – 31 marzec 2011r.
oraz 1 kwiecień 2011r. – 31 marzec 2012r.

W ramach projektu realizowane są dwa główne działania:

I. Pierwsze zadanie zakłada zorganizowanie oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna, umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie bezpośrednio wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Szczegółowo, w ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie następujących rodzajów zajęć rehabilitacyjnych:
1. rehabilitację ruchową na sali,
2. rehabilitację domową,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej (tai-chi),
5. masaż usprawniający,
6. ćwiczenia na basenie i basen,
7. hipoterapię,
8. arteterapię z elementami terapii zajęciowej, w tym warsztaty wyjazdowe
A także:
9. pomoc osobistego asystenta osoby chorej na SM,
10. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
11. indywidualne zajęcia z logopedą.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia, zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz uzupełnienie sprzętu biurowego.

II Celem drugiego zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, poprzez umożliwienie im i ich bliskim ciągłego dostępu do informacji w ramach prowadzonego poradnictwa specjalistycznego (socjalnego, społeczno-prawnego, psychologicznego) w ramach Biurowego Punktu Informacyjnego.
Do przeprowadzenia porad (realizacji zadania) zostaną zatrudnieni odpowiedni specjaliści tj. pracownik socjalny, prawnik i psycholog. Są to osoby, posiadające wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Długoletnie doświadczenie specjalistów oraz kilkuletnia współpraca tych osób ze Stowarzyszeniem jest gwarantem wysokiej jakości usług, oferowanych w ramach niniejszego zadania, a także znajomości zagadnień i problemów, z jakimi spotykają się osoby chore na SM.

 

„Budujemy wsparcie dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 7 konkurs

okres realizacji: 1 marzec 2011 – 31 grudzień 2011r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie innowacyjnych działań z zakresu wzrostu wiedzy dotyczącej całodobowej opieki nad osobą chorą na stwardnienie rozsiane (SM), zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej, codziennego życia chorych, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności. Opiekunowie będą przede wszystkim mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także dowiedzą się o instytucjach i organizacjach niosących pomoc, o sposobach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o ich prawach, o możliwościach edukacji i pracy.

Cele szczegółowe:
– wzmocnienie pozycji i aktywizacja społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane,
– integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
– zwiększenie wiedzy na temat SM (objawów, sposobów leczenia, metodach pomocy w walce z chorobą) i życia osób chorych u ich bliskich i osób zajmujących się ich opieką,
– pomoc w walce ze stresem wynikającym z długotrwałej opieki nad chorym na SM,
– uzyskanie informacji na temat uprawnień przysługujących ON,
– poznanie możliwości zastosowania sprzętu rehabilitacyjnego w życiu codziennym.

W ramach realizacji projektu zorganizowane będą 4 warsztaty dla 80 osób (40 osób chorych na stwardnienie rozsiane i 40 ich opiekunów) z terenu województwa łódzkiego I mazowieckiego. Warsztaty odbywać się będą w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dwa warsztaty zorganizowane będą dla opiekunów osób mających znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, np. na wózkach inwalidzkich, a dwa kolejne dla osób, którym choroba pozwala na, przynajmniej częściowe, samodzielne poruszanie się na krótkich odcinkach.

Warsztaty odbywać się będą w trzech blokach tematycznych:
I psychologiczny – poświęcony zagadnieniom związanym z ludzką psychiką oraz możliwymi formami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
II niezależne życie – przenoszenie osób chorych z wózka na łóżko czy radzenia sobie w codziennych czynnościach związanych z opiekowaniem się osobą niepełnosprawną.
III poradnictwo socjalne – wskazówki jak pomóc osobie niepełnosprawnej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, jakie uprawnienia przysługują ON.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych z osobami prowadzącymi warsztaty.

wróć