Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

21 certyfikatów przyznanych!

W dniach 24 i 25 listopad oraz 1 i 2 grudnia 2007 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski przeprowadził kurs na Osobistego Asystenta Osób Chorych na SM. Fundusze na to przedsięwzięcie zostały pozyskane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich…

Informacja o kursie została zamieszczona na portalu internetowym www.ngo.pl a także została rozesłana do uczelni wyższych oraz szkół policealnych i pomaturalnych o kierunku medycznym oraz socjalno-społecznym. Oferta kursu była skierowana przede wszystkim do studentów i uczniów z terenu Warszawy i okolic.

Na kurs zostało przyjętych 30 osób. Zajęcia obejmowały takie przedmioty jak psychologia, neurologia, rehabilitacja, poradnictwo obywatelskie, udzielanie pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia kursanci uczestniczyli w zajęciach praktycznych które odbywały się bezpośrednio u członków naszego stowarzyszenia, osób chorych na SM.

Kurs zakończył się egzaminem, którym był test złożony z 25 pytań połączony z egzaminem praktycznym, którego ocenę wystawiał opiekun każdego kursanta. Do egzaminu przystąpiło 25 osób z pośród 30 zgłoszonych kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu zostało przyznanych 21 certyfikatów, które umożliwiają podjęcie współpracy z naszą organizacją w charakterze osobistego asystenta osób chorych na SM a tym samym świadczenie usług dla członków OW PTSR w ramach umowy cywilno-prawnej. Zostały także przyznane 4 zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń odbyło się 28 grudnia w biurze OW PTSR.


wróć