Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Wsparcie dla opiekunów

 Wsparcie dla opiekunów w 2022 r. 

Zadanie „Dobre wsparcie” realizowane przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski w ramach konkursu ofert zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Zadanie jest finansowane ze środków PFRON otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Data rozpoczęcia 2022-07-26 Data zakończenia 2022-12-15

Kwota dofinansowania – 44 840,00 PLN

Celem zadania jest przekazanie ugruntowanej i sprawdzonej wiedzy a przez to zwiększenie kompetencji, umiejętności i   poprawa   funkcjonowania   osób   bezpośrednio   zaangażowanych w   świadczenie    pomocy    na    rzecz    osób    chorujących    na    stwardnienie    rozsiane    w    tym z niepełnosprawnościami fizycznymi. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez realizację cyklu zajęć prowadzonych w trakcie szkoleń i warsztatów tematycznych:

  • wypalenie zawodowe – szkolenie wyjazdowe;
  • grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych;
  • grupa wsparcia/superwizja dla kadry, wolontariuszy;
  • szkolenie dla opiekunów faktycznych;
  • warsztaty relaksacji dla opiekunów faktycznych;
  • warsztaty edukacji żywieniowej dla opiekunów faktycznych;
  • szkolenia indywidualne dla opiekunów faktycznych. Grupą docelową jest 33 osoby z czego:
  • 19 osób to kadra (w szczególności AOON – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,

fizjoterapeuci);

  • 14 osób opiekunowie faktyczni (osoby najbliższe osoby zależnej: rodzice, dzieci, współmałżonkowie, rodzeństwo)

Projekt dofinansowny ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Współfinansowanie:


Od lipca do października 2013r. w naszym Stowarzyszeniu odbyły się szkolenia dla Opiekunów oraz osób zainteresowanych pracą w charakterze Asystenta osoby chorej na SM. Zajęcia prowadzone były przez  m.in.  z psychologa, rehabilitanta, prawnika, pielęgniarkę, ratownika medycznego.

W ramach projektu „Pomocne ręce – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM” w sumie przygotowano i przeprowadzono 3 szkolenia dla opiekunów osób chorych na SM oraz 3 szkolenia na asystentów osób chorych na SM, po jednym z każdego rodzaju w Oddziale Warszawskim (woj. Mazowieckie), Łódzkim (woj. Łódzkie) oraz Konińskim (woj. Wielkopolskie) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Dodatkowo Lider projektu, Oddział Warszawski PTSR, zorganizował konferencję dla przedstawicieli oddziałów PTSR z całego kraju.

Projekt współfinansował PFRON.

już po warsztatach…

W dniach 14 – 19 października w Zakopanym (woj. podkarpackie) oraz 9 – 14 listopada w Chłopach (woj. zachodniopomorskie) zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Budujemy wsparcie dla chorych na SM”. Uczestnikami warsztatów byli opiekunowie i osoby chore na SM – członkowie Oddziału Warszawskiego oraz Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

W ramach zadania zostały przeprowadzone spotkania wykładowo-warsztatowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu rehabilitacji, pomocy społecznej, psychologii oraz wsparcia osób w niezależnym życiu – pielęgniarstwo.

Zajęcia z rehabilitacji oraz pielęgnacji osób chorych na SM i ich współpracy
z opiekunami w walce z postępującą niepełnosprawnością przebiegły bardzo efektywnie. Podczas omawiania poszczególnych punktów programu zajęć chorzy chętnie opowiadali
o swoich doświadczeniach związanych z rehabilitacją, wymieniali się przydatnymi poradami
i zadawali pytania.

Część warsztatów poświęcona była ścisłej współpracy chorego z jego opiekunem. Porady dotyczyły pomocy w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej, pokazano również przykładowe ćwiczenia do wykonywania w parach chory-opiekun. Opiekunowie zostali uświadomieni jak ważna jest ich pozycja ciała i stosowany chwyt. Podopieczni doskonalili przemieszczanie się i mogli zapoznać się z przydatnym sprzętem pomocniczym zwiększającym ich samodzielność.

Kolejna część warsztatów dotyczyła radzenia sobie chorego z postępującym ograniczeniem ruchowym. Zaprezentowane zostały ćwiczenia wzmacniające różne partie ciała a także sposoby rozluźniania i rozciągania napiętych mięśni. Chorzy uzyskali informacje jak walczyć z zaleganiem moczu w pęcherzu i zaparciami, a także obrzękami kończyn dolnych. Na zakończenie uczestnicy warsztatów mogli zrelaksować się podczas treningu autogennego Schultza.

Podczas zajęć z psychologiem uczestnicy chętnie dzielili się uwagami i wymieniali osobiste doświadczenia. Opowiadali o swoich trudnościach w komunikowaniu specyficznych potrzeb (często niełatwych do wypowiedzenia) związanych z chorobą. Podkreślali niekomfortowość sytuacji, kiedy osoba bliska – partner, mąż, dziecko – podejmuje czynności związane z pielęgnacją i pomaga w codziennych intymnych czynnościach. Zwracali również uwagę na istotną rolę właściwego, serdecznego traktowania się w rodzinie, w której żyje osoba niepełnosprawna. Właściwe komunikowanie swoich potrzeb jest możliwe kiedy pomiędzy rozmówcami panuje atmosfera szacunku i akceptacji. Uczestnicy szczególnie zainteresowali się tematem barier w komunikacji i rolą komunikacji niewerbalnej w codziennych relacjach z bliskimi.

Dla uczestników warsztatu temat skutecznej komunikacji pomiędzy osobą chorą a bliskimi okazał się bardzo ważny. W trakcie trwania zajęć stopniowo, z wzrastającą swobodą dzielili się swoimi doświadczeniami. Wymieniali się opiniami na temat sposobów radzenia sobie w obliczu różnych sytuacji, w których choroba kogoś bliskiego wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Początkowo uczestnicy obawiali się mówić o trudnościach, gdyż twierdzili, że ich życie i tak jest łatwiejsze niż życie ich chorujących bliskich. W trakcie trwania warsztatu okazało się jednak, jak ważna jest możliwość rozmowy w gronie osób o podobnych doświadczeniach.

Uczestnicy uznali jako szczególnie pomocny temat właściwego zadawania pytań, dopytywania o oczekiwania a nie domyślania się, czego potrzebuje osoba chora, oraz asertywnego wyrażania swoich opinii.

W ramach spotkania z pracownikiem socjalnym uczestnicy zapoznali się z dostępnymi formami wsparcia zarówno materialnego i nie materialnego. Prowadzący zajęcia wyjaśnił jakie przysługuję ulgi osobom niepełnosprawnym z różnym stopniem niepełnosprawności, zapoznał uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, wskazał możliwości rozwiązania trudnych sytuacji oraz instytucje, które odpowiadają za udzielenie konkretnej pomocy danej osobie.

Pomiędzy zajęciami zostały zorganizowane wycieczki do schroniska nad Morskim Okiem oraz przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, a także wycieczki do Kołobrzegu, Międzyzdrojów czy na Cmentarzysko Gotów. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła wszystkim uczestnikom warsztatów czerpać jak najwięcej z przepięknego otoczenia.

W Dziale Galeria znajdują się wybrane zdjęcia z wyjazdów.

Projekt został dofinansowany ze środków PFRON.


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn „Budujemy wsparcie dla osób chorych na SM”, skierowanego w szczególności do opiekunów osób z SM.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 2 warsztaty wyjazdowe, w każdy z nich weźmie udział 10 opiekunów i 10 osób chorych na stwardnienie rozsiane. W trakcie warsztatów przewidujemy zajęcia grupowe i spotkania indywidualne ze specjalistami z zakresu psychologii, fizykoterapii, poradnictwa socjalnego.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach tj. 14 – 19 październik (woj. małopolskie) – warsztaty dla opiekunów osób o zmniejszonej sprawności fizycznej oraz 9 – 14 listopad (woj. zachodnio – pomorskie) – warsztaty dla opiekunów osób bardziej samodzielnych ale posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zapisy przyjmować będziemy w dniach 4 – 14 października osobiście lub pod nr. tel. 22 831-00-76/77.
Liczba miejsc ograniczona Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym wyjeździe.

Projekt został dofinansowany ze środków PFRON


Informacja o projekcie „Budujemy wsparcie dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 7 konkurs
Wnioskodawcy: PTSR Oddział Warszawski i Oddział Łódzki.

okres realizacji: 1 marzec 2011 – 31 grudzień 2011r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie innowacyjnych działań z zakresu wzrostu wiedzy dotyczącej całodobowej opieki nad osobą chorą na stwardnienie rozsiane (SM), zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej, codziennego życia chorych, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności. Opiekunowie będą przede wszystkim mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także dowiedzą się o instytucjach i organizacjach niosących pomoc, o sposobach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o ich prawach, o możliwościach edukacji i pracy.

Cele szczegółowe:
– wzmocnienie pozycji i aktywizacja społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane,
– integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
– zwiększenie wiedzy na temat SM (objawów, sposobów leczenia, metodach pomocy w walce z chorobą) i
życia osób chorych u ich bliskich i osób zajmujących się ich opieką,
– pomoc w walce ze stresem wynikającym z długotrwałej opieki nad chorym na SM,
– uzyskanie informacji na temat uprawnień przysługujących ON,
– poznanie możliwości zastosowania sprzętu rehabilitacyjnego w życiu codziennym.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną 4 warsztaty dla 80 osób (40 osób chorych na stwardnienie rozsiane i 40 ich opiekunów) z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Warsztaty odbywać się będą w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dwa warsztaty zorganizowane będą dla opiekunów osób mających znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, np. na wózkach inwalidzkich, a dwa kolejne dla osób, którym choroba pozwala na, przynajmniej częściowe, samodzielne poruszanie się na krótkich odcinkach.

Warsztaty odbywać się będą w trzech blokach tematycznych:
I psychologiczny – poświęcony zagadnieniom związanym z ludzką psychiką oraz możliwymi formami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
II niezależne życie – przenoszenie osób chorych z wózka na łóżko czy radzenia sobie w codziennych czynnościach związanych z opiekowaniem się osobą niepełnosprawną.
III poradnictwo socjalne – wskazówki jak pomóc osobie niepełnosprawnej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, jakie uprawnienia przysługują ON.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych z osobami prowadzącymi warsztaty.

wróć