Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Wolontariusz

Chcesz zrobić coś dobrego dla naszej organizacji, poznać ciekawych ludzi a przy okazji zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności aby udzielać wsparcia w profesjonalny sposób?

 

Jeśli tak zapraszamy Cię do udziału w projekcie „Wolontariusze filarem organizacji” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Projekt trwał będzie do 31.12.2015r. i zakłada następujące szkolenia:
– idea wolontariatu i specyfika funkcjonowania Stowarzyszenia
– kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– komunikacja interpersonalna.

Dodatkowo, w kolejnych latach realizacji projektu, wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych z elementami treningu asertywności.

W ramach projektu utworzone zostaną trzy grupy wolontariuszy wspierająca, redakcyjna oraz sponsorska – fundraisingowa, które przejdą szkolenia specjalistyczne.

Szkolenia skierowane do grupy wspierającej będą dotyczyły nabycia umiejętności właściwej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, często będącymi w stanie terminalnym choroby, jak również aktów prawnych i przepisów dotyczących tych osób.

Warsztaty redaktorskie skierowane będą do wolontariuszy aktualnie współpracujących przy opracowywaniu kwartalnika „Nadzieja”, jak również nowych osób, które zasilą zespół kwartalnika czy będą przygotowywać także inne publikacje dla Stowarzyszenia.

Warsztaty będą się składać z dwóch części:
– część teoretyczna – dyskusja na temat odpowiedzialności za słowo, poznanie podstawowych gatunków publicystycznych, specyfika poszczególnych działów czasopism, zasady funkcjonowania publikacji w środowisku osób niepełnosprawnych, główne zasady etyki dziennikarskiej, itp.
– część praktyczna – doskonalenie umiejętności redaktorskich poprzez ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu merytorycznym i graficznym wydawnictw oraz analizę dobrych i złych przykładów (nauka edycji i redagowania tekstów, błędy stylistyczne, praca nad poprawną polszczyzną), praca nad tekstem autorskim, makietowanie wydawnictwa, oprawa graficzna, jak również podstawy dziennikarstwa (przeprowadzania wywiadów, opracowywania tekstu, autoryzacji).

Celem warsztatów dla wolontariuszy z grupy fundraisingowej będzie zapoznanie ich z ideą i podstawowymi mechanizmami skutecznego zbierania funduszy. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się od czego zacząć fundraising i jak przygotować organizację do planowego, etycznego, skutecznego zbierania funduszy. Nauczą się sporządzać listę potrzeb i dopasowanych do nich działań organizacji, prowadzić rejestr możliwości organizacji i potencjalnych darczyńców, artykułować prośbę do darczyńcy, cel na który zbierają fundusze. Ponadto zwiększą swoją wiedzę z zakresu etyki fundraisera, nauczą się negocjacji i budowania trwałych kontaktów z partnerami, darczyńcami. Poprzez ćwiczenia doświadczą bycia darczyńcą i fundraiserem, a także posiądą umiejętność prowadzenia negocjacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie zgłoś się do biura OW PTSR – tel. 22 831-00-76/77, e-mail: biuro@ptsr.waw.pl.

 

Czekamy na Ciebie!

 


Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś nam chęć otrzymania pomocy wolontariusza.
Zadzwoń do biura pod nr telefonu: 022 831 00 76 – we wtorek pomiędzy godz. 11.00 a 18.00, w czwartek od godz. 11.00 do 15.00 lub wyślij
e-mail: biuro@ptsr.waw.pl .

Podczas zgłoszenia należy podać:
imię i nazwisko
numer telefonu
dzielnicę
ilość potrzebnych godzin pomocy
cel wizyt
Wolontariusz indywidualnie umówi się na terminy wizyt.


Jeżeli chcesz pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane – zostań naszym wolontariuszem.
Możesz pomóc w pielęgnacji chorych, którzy mają problemy w sprostaniu trudom samodzielnej egzystencji, ale możesz też przyczynić się do poprawy ich aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym – idąc z chorym na spacer, dotrzymując towarzystwa i tym samym likwidując bariery czterech ścian domu, w którym chory czasami pozostaje.

Bardzo przyda nam się Twoja pomoc w pracach biurowych na rzecz osób z SM – wysyłaniu korespondencji, odbieraniu telefonów.
Na swoje życzenie otrzymasz pisemne zaświadczenie o świadczeniu pomocy i o jej zakresie, możesz też otrzymać referencje dotyczące wykonanej pracy.

Czekamy na waszą pomoc, dzwońcie do nas w tej sprawie – tel.: 022 831 00 76 lub piszcie: biuro@ptsr.waw.pl

wróć