Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

o OW PTSR

 

FOLDER PROMOCYJNY – KLIKNIJ TUTAJ

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (OW PTSR) został założony 3 lutego 1990r., od maja 2004r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.  Dążymy do tego, aby osoby chore na SM nie musiały rezygnować z dotychczasowych planów życiowych i nauczyły się dostosowywać je do zmienionych możliwości.
Prowadzone przez nasze stowarzyszenie działania stwarzają możliwość aktywnego uczestnictwa  w życiu rodzinnym, umożliwiają poprawę warunków życiowych i zdrowotnych, a przede wszystkim integrują osoby ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy ponad 1200 członków, z czego ok. 700 osób korzysta z prowadzonych działań. Głównym obszarem działalności OW PTSR jest realizacja programów z zakresu wszechstronnej rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i psychologicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane mieszkających na terenie Warszawy i okolic. Oddział Warszawski PTSR prowadzi m.in. grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej, masaże usprawniające, zajęcia jogi, tai-chi, hipoterapię, zajęcia na basenie, zajęcia arteterapeutyczne i warsztaty ceramiczne, pomoc osobistego asystenta, spotkania grupy wsparcia, poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, różnorodne warsztaty i szkolenia, a także wycieczki, rekolekcje, wyjścia kulturalne i spotkania integracyjne oraz działalność wydawniczą. Do realizacji tych zadań zatrudniani są sprawdzeni rehabilitanci i specjaliści.

Stowarzyszenie na swoje działania pozyskuje środki z darowizn (w szczególności 1%) oraz ze źródeł publicznych m.in. Biura Polityki Społecznej, Biura Polityki Zdrowotnej i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymanie środków finansowych na działania warunkowane jest złożeniem oferty w ramach ogłoszonego przez ww instytucje konkursu, przejścia pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej oraz przyznania dofinansowania na opisane w ofercie działania. Niestety, nie zawsze środki te są wystarczające do realizacji zadań w pożądanym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności? Zapraszamy do kontaktu z nami!

wróć