Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Domowa

Na przełomie 2019 i 2020 r. w ramach realizowanych projektów prowadzona będzie rehabilitacja domowa.

Rehabilitacja w warunkach domowych świadczona będzie ramach projektu
– „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”,
– „Sprawić Moc 3”,
– „Kompleksowe wsparcie dla chorych na SM 2”.

 

Zabiegi rehabilitacji domowej skierowane są do tych z Państwa, którzy:
– są chorzy na SM,
– posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie z ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji),
– przejdą konsultacje IPD z lekarzem, psychologiem i rehabilitantem,
– wypełnią niezbędne oświadczenia.

Rehabilitacja domowa współfinansowana jest ze środków PFRON

Szczegóły naboru będą podane w połowie marca 2019 r. 

 

Rehabilitację domową, refundowaną przez NFZ, mogą świadczyć jedynie przychodnie rehabilitacyjne, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Informację, gdzie znajduje się najbliższa poradnia dla miejsca zamieszkania chorego, udzieli lokalny NFZ.

Rehabilitacja domowa prowadzona jest dla osób, które nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają fizjoterapii.
Czas trwania: do 4 tygodni z możliwością powtarzania cyklu co 12 tygodni.
W uzasadnionych przypadkach Fundusz finansuje przedłużoną rehabilitację w warunkach domowych na podstawie decyzji lekarza prowadzącego program rehabilitacji, co musi znaleźć szczegółowe uzasadnienie w dokumentacji pacjenta.

W ramach rehabilitacji domowej odbywa się:
– wizyta lekarza specjalisty poradni rehabilitacyjnej –  badanie wstępne, ustalenie programu usprawniania, kontrola postępu rehabilitacji, przeprowadzenie końcowej oceny terapii,
– praca fizjoterapeuty – badanie funkcjonalne pacjenta, realizowanie indywidualnego programu w domu chorego, nauka samoobsługi i niezależności od otoczenia, szkolenie rodziny w wykonywaniu ćwiczeń.

Skierowanie na rehabilitację domową można otrzymać od lekarza oddziału neurologicznego lub poradni neurologicznej, a także lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Wybrane placówki świadczące rehabilitację domową opłacaną przez NFZ:

Centrum Medyczno Rehabilitacyjne KRIOSONIK
ul. Wysockiego 51,
tel. 22 811-51-73
www.kriosonik.pl

LAS-MED Rehabilitacja
ul. Wąwozowa 20,
tel. 22 649-43-28; 0 501 25 25 63
www.lasmed.republika.pl

EURO-MED
ul. Zwoleńska 127/Traugutta 14
tel. 0 693 902 214

MEDINA
ul. Krzywe Koło 8/10
00-270 Warszawa
tel. 22 353-04-56

Aby skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu/neurologa mającego podpisaną umowę z NFZ z wypisanym rozpoznaniem i zaznaczeniem, że wymagana jest rehabilitacja w domu pacjenta.

wróć