Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Asystent informacje

Podstawowe informacje o programie
„Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)”

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, którego pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj u ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Postępująca niepełnosprawność nierozłącznie związana z chorobą sprawia, że większość osób z SM rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ze względu na trudne do pokonania bariery: od architektonicznych po mentalne. Tymczasem zachowanie aktywności ma funkcję terapeutyczną i rehabilitacyjną. Wpływa na proces integracji z najbliższym środowiskiem, zwiększa zaradność i niezależność, nie mówiąc o osobistej satysfakcji i zadowoleniu z życia. Aby to osiągnąć w wielu przypadkach konieczna jest asysta osoby trzeciej – kogoś z zewnątrz, kto pomoże nie tylko dotrzeć na miejsce, ale również komunikować się z otoczeniem. Pomoc takiej osoby ma ułatwić pokonywanie problemów wynikających z niepełnosprawności.

W wielu krajach istnieje funkcja osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, pełnić rolę podobną np. do przewodników osoby niewidomej. Nie jest opiekunem, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonaniu ściśle określonych zadań.

Asystent powinien być odpowiednio przygotowany do swojej roli. Znać podstawowe problemy wynikające ze schorzenia jakim jest SM – zarówno te dotyczące zdrowia fizycznego jak i psychicznego oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Powinien posiadać pewne cechy charakteru, które umożliwią mu udaną współpracę ze swoim partnerem. Do swojej roli powinien zostać przygotowany podczas wielopoziomowego szkolenia.

OW PTSR od 2002 roku szkoli i zatrudnia asystentów do pracy z chorymi na SM.
Zajęcia ze słuchaczami prowadzą wybrani specjaliści: rehabilitant, psycholog, neurolog, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wszyscy mają doświadczenie w pracy z osobami chorymi na SM. Takie szkolenie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce w 2002 roku przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Odbyło się ono dzięki pomocy finansowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Wyszkolono wówczas 48 asystentów. Zatrudniono tych z najlepszymi wynikami. Kolejna edycja kursu odbyła się w lutym 2003 r. (wyszkolono około 30 asystentów). W roku 2004, dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, zostało przeszkolonych kolejnych 30 osób.

Statystyka dot. projektu
„Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)”
prowadzonego przez OW PTSR

W kolejnych latach asystenci przepracowali:

2002 r.:   1783 godzin, z pomocy skorzystało 50 osób;
2003 r.:   4237 godzin u 70 osób;
2004 r.:   3876,5 godzin, pracowali u 83 osób;
2005 r.:   3745 godzin u 53 osób,
2006 r.:   6798,5 godzin u 63 osób,
2007 r.: 10137 godziny u 64 osób,
2008 r.: 10272 godziny u 67 osób,
2009 r.:   9571 godziny u 61 osób,
2010 r.: 11104 godziny u 64 osób,
2011 r.: 10651,5 godziny u 57 osób,
2012 r.: 12434 godziny u 64 osób,
2013 r.: 11519 godzin u 54 osób,
2014 r.: 12466 godzin u 54 osób,
2015 r.: 12884 godzin u 47 osób.
2016 r.: 12225,5 godziny u 45 osób.
2017 r.: 19704 godziny u 60 osób.
2018 r: 14677 godziny u 56 osób.
2019 r.: 14563,75 godziny u 50 osób.
2020 r.: 23788,50 godziny u 83 osób.
2021 r.: 30733,50 godziny u 88 osób.
2022 r.: 29599,50 godziny u 88 osób.
2023 r.: 29650 godziny u 102 osób.

Łącznie asystenci przepracowali 296 420,25  godziny.

Asystenci najczęściej służyli swoją pomocą:
– w załatwianiu spraw urzędowych,
– przy wizytach u lekarza,
– w dotrzymywaniu towarzystwa (spacer, rozmowa),
– przy dostarczaniu leków, materiałów urologicznych itp.
– przy wyjściach na imprezy kulturalne (kino, teatr, wystawy).

Źródła finansowania

Projekt „Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)” OW PTSR finansowano:

w 2002 r. z dotacji celowych:
– Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (Phare Access)
– Ministerstwa Zdrowia
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– ze środków własnych OW PTSR

w 2003 roku zostały przyznane na ten cel dotacje z:
– Programu Phare Access 2000
– Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Zdrowia

w 2004 r. otrzymaliśmy dotację na realizację projektu od:
– Ministerstwa Zdrowia
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2005 program istniał dzięki dotacji otrzymanych od:
– Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Zdrowia
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

w roku 2006 i 2007 otrzymaliśmy dotację od:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

w 2008 program został dofinansowany ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

w roku 2009 godziny asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy
– Wojewody Mazowieckiego

w roku 2010 program asystent dofinansowywany jest z:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2011 na program asystent otrzymaliśmy środki z:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2012 program asystent dofinansowany był ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2013 godziny asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2014 usługi asystenckie dofinansowane były ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2015 usługi asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2016 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2017 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2018 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2019 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2020 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2021 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2022 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2023 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wróć