Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Asystent informacje

Podstawowe informacje o programie
„Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)”

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, którego pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj u ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Postępująca niepełnosprawność nierozłącznie związana z chorobą sprawia, że większość osób z SM rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ze względu na trudne do pokonania bariery: od architektonicznych po mentalne. Tymczasem zachowanie aktywności ma funkcję terapeutyczną i rehabilitacyjną. Wpływa na proces integracji z najbliższym środowiskiem, zwiększa zaradność i niezależność, nie mówiąc o osobistej satysfakcji i zadowoleniu z życia. Aby to osiągnąć w wielu przypadkach konieczna jest asysta osoby trzeciej – kogoś z zewnątrz, kto pomoże nie tylko dotrzeć na miejsce, ale również komunikować się z otoczeniem. Pomoc takiej osoby ma ułatwić pokonywanie problemów wynikających z niepełnosprawności.

W wielu krajach istnieje funkcja osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, pełnić rolę podobną np. do przewodników osoby niewidomej. Nie jest opiekunem, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonaniu ściśle określonych zadań.

Asystent powinien być odpowiednio przygotowany do swojej roli. Znać podstawowe problemy wynikające ze schorzenia jakim jest SM – zarówno te dotyczące zdrowia fizycznego jak i psychicznego oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Powinien posiadać pewne cechy charakteru, które umożliwią mu udaną współpracę ze swoim partnerem. Do swojej roli powinien zostać przygotowany podczas wielopoziomowego szkolenia.

OW PTSR od 2002 roku szkoli i zatrudnia asystentów do pracy z chorymi na SM.
Zajęcia ze słuchaczami prowadzą wybrani specjaliści: rehabilitant, psycholog, neurolog, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wszyscy mają doświadczenie w pracy z osobami chorymi na SM. Takie szkolenie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce w 2002 roku przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Odbyło się ono dzięki pomocy finansowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Wyszkolono wówczas 48 asystentów. Zatrudniono tych z najlepszymi wynikami. Kolejna edycja kursu odbyła się w lutym 2003 r. (wyszkolono około 30 asystentów). W roku 2004, dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, zostało przeszkolonych kolejnych 30 osób.

Statystyka dot. projektu
„Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)”
prowadzonego przez OW PTSR

W kolejnych latach asystenci przepracowali:

2002 r.:   1783 godzin, z pomocy skorzystało 50 osób;
2003 r.:   4237 godzin u 70 osób;
2004 r.:   3876,5 godzin, pracowali u 83 osób;
2005 r.:   3745 godzin u 53 osób,
2006 r.:   6798,5 godzin u 63 osób,
2007 r.: 10137 godziny u 64 osób,
2008 r.: 10272 godziny u 67 osób,
2009 r.:   9571 godziny u 61 osób,
2010 r.: 11104 godziny u 64 osób,
2011 r.: 10651,5 godziny u 57 osób,
2012 r.: 12434 godziny u 64 osób,
2013 r.: 11519 godzin u 54 osób,
2014 r.: 12466 godzin u 54 osób,
2015 r.: 12884 godzin u 47 osób.
2016 r.: 12225,5 godziny u 45 osób.

Łącznie asystenci przepracowali 133734  godziny.
Należy jednak zaznaczyć, iż liczby te nie odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu na pomoc asystenta. Jest ono bowiem dużo większe niż możliwości finansowe OW PTSR.

Asystenci najczęściej służyli swoją pomocą:
– w załatwianiu spraw urzędowych,
– przy wizytach u lekarza,
– w dotrzymywaniu towarzystwa (spacer, rozmowa),
– przy dostarczaniu leków, materiałów urologicznych itp.
– przy wyjściach na imprezy kulturalne (kino, teatr, wystawy).

Źródła finansowania

Projekt „Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie rozsiane (SM)” OW PTSR finansowano:

w 2002 r. z dotacji celowych:
– Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (Phare Access)
– Ministerstwa Zdrowia
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– ze środków własnych OW PTSR

w 2003 roku zostały przyznane na ten cel dotacje z:
– Programu Phare Access 2000
– Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Zdrowia

w 2004 r. otrzymaliśmy dotację na realizację projektu od:
– Ministerstwa Zdrowia
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2005 program istniał dzięki dotacji otrzymanych od:
– Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Zdrowia
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

w roku 2006 i 2007 otrzymaliśmy dotację od:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

w 2008 program został dofinansowany ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy
– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

w roku 2009 godziny asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy
– Wojewody Mazowieckiego

w roku 2010 program asystent dofinansowywany jest z:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2011 na program asystent otrzymaliśmy środki z:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2012 program asystent dofinansowany był ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2013 godziny asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2014 usługi asystenckie dofinansowane były ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2015 usługi asystenckie współfinansowaliśmy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2016 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2017 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2018 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Miasta Stołecznego Warszawy

w roku 2019 usługi asystenckie współfinansujemy ze środków:
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wróć