Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

AOON Warszawa 2020-2022

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020) pn. „AOON Warszawa”.

 

Planowany okres realizacji projektu: 1 marca 2020 r. – 31 maja 2022 r.

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
Partner projektu: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Warszawski.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy.

Wsparciem w postaci usług asystenta objętych zostanie 60 pełnoletnich osób (32K/28M) posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu m.st. Warszawy.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:
– posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny,
– mieszkają na terenie m.st. Warszawy,
– są niesamodzielne i wymagają wsparcia innych osób.

Kryteria premiujące punktowane:
– kryterium dochodowe – do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt,
– osoby korzystające z PO PŻ – 15 pkt,
– samotne zamieszkanie – 20 pkt.

Główne działania w projekcie:
– diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu,
– realizacja usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu realizacji:

Lider: zatrudnienie/utrzymanie 8 nowych asystentów przez co najmniej 27 miesiące po zakończeniu projektu;

Partner i Lider: gotowość do świadczenia usług asystenckich na rzecz nowych 20 odbiorców przez co najmniej 27 miesiące po zakończeniu projektu.

Kontakt z koordynatorem projektu:
Dorota Potyralska
tel. 22 277-49-86
e-mail: dpotyralska@um.warszawa.pl

Sylwia Więsek-Smolińska
tel. 22 831-00-76/77
e-mail: biuro@ptsr.waw.pl

wróć