Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

projekt CZAS NA PRACĘ

Trwa rekrutacja uczestników do projektu realizowanego w okresie od 1.01.2015r. do 31.03.2016r., przez Łódzki i Warszawski Oddział PTSR. Projekt ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wejściu osób chorych na stwardnienie rozsiane na rynek pracy.

W ramach projektu zaplanowane są działania:

  • kursy i szkolenia zawodowe;
  • szkolenie językowe;
  • staże;
  • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Społecznej;
  • Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej;

Do projektu mogą przystąpić osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • mają ukończony 18 r.ż. do ukończenia 59r.ż.(kobiety), do ukończenia 64r.ż.(mężczyźni),
  • mają zdiagnozowane stwardnienie rozsiane,
  • mieszkają na terenie województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego,
  • pozostają niezatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze OW PTSR osobiście,
telefonicznie lub mailowo
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Ankieta na koniec projektu
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Regulamin rekrutacji
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z projektu


wróć