Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Konferencja w Senacie RP

22 kwietnia 2008 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych”, zorganizowana przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni…

W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz takich, w których realizowany jest program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej lub Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Wśród uczestników znalazły się także osoby niepełnosprawne oraz asystenci ON.

Konferencję otworzyli przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, senator Mieczysław Augustyn i prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Beata Karlińska. Podczas spotkania osoby reprezentujące podmioty realizujące usługi asystenckie z całej Polski przedstawiały wypracowane przez siebie modele.

Pracownicy biura OW PTSR (dyr. Monika Staniec, Marcin Skroczyński a także osobisty asystent osoby chorej na SM, Małgorzata Kitowska) również uczestniczyli w tym spotkaniu, prezentując model „Osobistego Asystenta Osoby Chorej na SM” realizowany przez naszą organizację na terenie Warszawy i okolic już od 6 lat.

Oddział Warszawski PTSR jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce w 2002 roku zorganizowała i przeprowadziła kurs na Osobistego Asystenta Osoby Chorej na SM, a następnie zatrudnił wcześniej wyszkolonych asystentów.

W ramach spotkania przewidziano także bardzo ciekawą dyskusję panelową dotyczącą możliwości wdrożenia i upowszechniania usług asystenckich w Polsce. W dyskusji tej głos zabrali: Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia P[przyjaciół Integracji, poseł Sławomir Piechota – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Jarosław Duda – pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Cezary Miżejewski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się prowadzeniem usług asystenckich w Polsce.

Obecny na konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda, zadeklarował podjęcie przez Rząd RP stosownych prac, tak by od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe przepisy ustawowe dotyczące upowszechniania i stosowania usług asystenckich.

Konferencja trwała do godziny 14.00. W trakcie konferencji był przewidziany słodki poczęstunek kawa, herbata, soki, ciasta. Po konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.


wróć