Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa

„Dowiedz się więcej o SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 23 grudzień 2004 – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest:
– upowszechnienie wiedzy o chorobie i problemach osób z różnym stopniem niepełnosprawności, spowodowanej SM, m.in. poprzez zamieszczanie i aktualizację informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia,
– dotarcie z informacją, gdzie i jak szukać pomocy, do jak największej liczby osób chorych, zwłaszcza nowozdiagnozowanych, m.in. poprzez wydawanie Informatora, dyżury telefoniczne w biurze,
– objęcie poradnictwem psychologicznym i prawnym osób chorych na SM,
potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
– prowadzenie biurowego punktu informacji.

 

„Rehabilitacja osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)
okres realizacji: 21 kwiecień 2008 – 30 listopad 2010r.

Celem projektu jest zatem zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, zatrzymanie lub choćby spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.
W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) Tai Chi – zajęcia relaksacyjno-koncentrujące,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe (140szt) i basen (112szt) w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
f) organizacja grupowych spotkań integracyjnych,
g) zatrudnienie opiekuna na turnusach rehabilitacyjnych,
h) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
i) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz przejazdów chorych pełniących funkcje społeczne.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

 

„Pozostań aktywny” – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 2 marzec – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest wsparcie w usamodzielnianiu się oraz zwiększenie aktywności społecznej osób z różnym stopniem niepełnosprawności spowodowanej stwardnieniem rozsianym, poprzez zapewnienie usług asystentów oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu spotkań tematycznych, m.in. dotyczących praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON i innych instytucji publicznych, aktywnych form poszukiwania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

 

„Integracja społeczna szansą na aktywne życie osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)
okres realizacji: 22 czerwiec – 31 grudzień 2009r.

Celem projektu jest:
– zintegrowanie dwóch grup społecznych: osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane (SM) – podopiecznych Oddziału Warszawskiego PTSR, oraz osób starszych
w podeszłym wieku – podopiecznych Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego (ŚOO)
w Warszawie.
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.
– zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – chorych na SM, poprzez działania znoszące bariery komunikacyjne.
– wspieranie lokalnych społeczności (wolontariuszy, rodzin chorych) wraz z propagowaniem postaw prodemokratycznych i  prospołecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
1. ognisko w Powsinie,
2. Piknik Integracyjny,
3. spotkania integracyjno – kulturalne dla osób chorych na SM.


„Profesjonalna kadra – profesjonalne działanie”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)
okres realizacji: 1 listopad – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników i wolontariuszy pracujących na rzecz członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniu wyjazdowym, na którym zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące:
– wypalenia zawodowego,
– umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w stanach zagrożenia życia.

wróć