Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa

„Rehabilitacja osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

okres realizacji: 21 kwiecień 2008 – 30 listopad 2010r.

Celem projektu jest zatem zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, zatrzymanie lub choćby spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) Tai Chi – zajęcia relaksacyjno-koncentrujące,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe (140szt) i basen (112szt) w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
f) organizacja grupowych spotkań integracyjnych,
g) zatrudnienie opiekuna na turnusach rehabilitacyjnych,
h) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
i) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz przejazdów chorych pełniących funkcje społeczne.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

 

„Pozostań aktywny” – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)

okres realizacji: luty – 31 grudzień 2010r.

Celem zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a także otoczenie specjalistyczną pomocą osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich opiekunów.

Cele szczegółowe:

– wsparcie usamodzielnienia się osób chorych na stwardnienie rozsiane, niepełnosprawnych fizycznie w codziennym funkcjonowaniu przy pomocy osobistego asystenta osoby chorej na SM

– wyrównanie szans i eliminowanie poczucia wykluczenia społecznego osób chorych na stwardnienie rozsiane, niepełnosprawnych fizycznie przy pomocy osobistego asystenta osoby chorej na SM,

– wzrost aktywności społecznej oraz kulturalnej osób chorych na stwardnienie rozsiane przy pomocy usług osobistego asystenta osoby chorej na SM oraz możliwości uczestnictwa w grupowych wyjściach kulturalnych,

– zwiększenie potencjału zawodowego oraz aktywności zawodowej osób chorych na stwardnienie rozsiane, niepełnosprawnych fizycznie poprzez uczestnictwo w coachingu, szkoleniach i warsztatach pn. „Aktywny Niepełnosprawny”,

– wsparcie rodzin i bliskich osób chorych na SM poprzez uruchomienie działalności grupy wsparcia,

– zapewnienie wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez indywidualną pomoc psychologiczną skierowaną do wszystkich uczestników zadania,

– zminimalizowanie poczucia osamotnienia w swoich problemach zarówno u osób chorych, jak i ich bliskich oraz podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości u uczestników zadania.

wróć