Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa

„Pozostań aktywny” – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 3 marzec – 31 grudzień 2011r.

Celem zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na SM.

Celami szczegółowymi zadania jest:
– złagodzenie skutków postępującej, nieuleczalnej choroby,
– poprawa stanu psychicznego, zmniejszenie poczucia osamotnienia u chorego oraz jego najbliższych,
– poprawa koncentracji, sprawności umysłowej osób niepełnosprawnych z powodu SM,
– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, chorych na SM, poprzez zapewnienie im pomocy osobistego asystenta,
– wsparcie społeczne chorego oraz członków jego rodziny,
– wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej osób z SM,

Elementami zadania są:
– prowadzenie usług asystenckich dla osób najmniej sprawnych,
– prowadzenie indywidualnej pomocy psychologicznej,
– przeprowadzenie warsztatów psychologicznych połączonych z elementami psychoedukacji.

 

„Wolontariusze zawsze potrzebni”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)
okres realizacji: 25 marzec – 31 grudzień 2011r.

Celem zadania jest stworzenie rozwój profesjonalnego wolontariatu w OW PTSR.

Celami szczegółowymi są:
1. aktywizacja osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez włączenie ich w prace wolontarystyczne
2. pozyskanie nowych wolontariuszy na potrzeby działań statutowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
3. rozpowszechnienie wiedzy na temat SM i OW PTSR.

W ramach zadania przeszkolonych zostanie na szkoleniu stacjonarnym i wyjazdowym 20 wolontariuszy, którzy będą świadczyć pomoc informacyjna i wspierającą na rzecz członków OW PTSR. Ponadto odbywać się będą comiesięczne spotkania wolontariuszy z koordynatorem.

 

„Ażeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej) w trybie małych grantów
okres realizacji: 13 kwiecień – 26 czerwiec 2011r.

Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane mających zaburzenia mowy, poprzez zmniejszenie lub całkowitą likwidację tych zaburzeń.

Cele szczegółowe to:
– zapewnienie pomocy ze strony specjalisty-logopedy,
– wzrost umiejętności i wiedzy na temat prawidłowego oddychania,
– poprawa samopoczucia,
– poprawa kontaktu z bliskimi.

Wszystkie powyższe cele dotyczą beneficjentów projektu, osób z SM mających trudności w porozumiewaniu się.

Zadanie zakłada przeprowadzenie 100 godzin konsultacji i terapii logopedycznej (średnio 30 godzin miesięcznie x 3 m-ce) dla 10 osób chorych na SM. Ponadto zakupione zostaną drobne pomoce logopedyczne.


„Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)
okres realizacji: 14 kwiecień 2011 – 31 grudzień 2013r

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cele szczegółowe:
– wzrost aktywności fizycznej
– zwiększenie aktywności społecznej
– poprawa stanu psychicznego
– wzrost świadomości zdrowotnej osób ze stwardnieniem rozsianym, uczestników zajęć rehabilitacyjnych i innych działań realizowanych w ramach projektu.

W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) tai-chi – gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i basen w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
j) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
k) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz chorych pełniących funkcje społeczne.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

wróć