Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa 2014

logo_biale_wspolfinansowanie „Wolontariusze filarem organizacji”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)

okres realizacji: 1 luty 2013 – 31 grudzień 2015r.

Zakładanym celem realizacji zadania jest stworzenie trzech grup wolontariuszy, które poprzez zgłębienie wiedzy nt zagadnień  z danej dziedziny (pomoc najmniej sprawnym, opracowanie wydawnictwa, fundraising i sponsoring) i wzięcie udziału w szkoleniach i warsztatach będą wspierać statutową działalność Oddziału Warszawskiego PTSR.

Beneficjenci projektu uzyskają podstawową, a w kolejnych latach realizacji zadania rozszerzoną wiedzę z poszczególnych dziedzin. Projekt zakłada również szkolenia mające na celu ewaluację ich pracy np. superwizja lub warsztaty wyjazdowe, których celem będzie zacieśnienie więzi pomiędzy wolontariuszami.

Zakładamy następujące rezultaty projektu:

– aktywizacja osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez włączenie ich w prace wolontarystyczne,

– pozyskanie nowych wolontariuszy do realizacji działań statutowych Stowarzyszenia,

– pozyskanie przez wolontariuszy wiedzy z zakresu działania Stowarzyszenia oraz idei wolontariatu,

– wzmocnienie ich poczucia przynależności do organizacji,

– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu dziedzin, w ramach których poszczególne grupy wolontariuszy będą świadczyli wsparcie,

– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności, zasad udzielania pierwszej pomocy, zastosowania psychodramy w radzeniu sobie ze stresem i rozwoju twórczości,

– wsparcie wolontariuszy biorących udział w projekcie ze strony Oddziału Warszawskiego PTSR poprzez szkolenia i warsztaty, jak również spotkania superwizyjne,

– integracja i wzmocnienie więzi w zespole,

– zwiększenie wiedzy o stwardnieniu rozsianym, działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wśród Warszawiaków,

– promocja wolontariatu, w szczególności wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem.

 

 

logo_biale_wspolfinansowanie „Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)

okres realizacji: 03 luty 2014 – 30 listopad 2015r.

 Celem zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na SM, mieszkańców m.st. Warszawy.

Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie 6020 godzin usług osobistych asystentów (średnio 334,4 godz. miesięcznie przez okres 18 m-cy) ok. 25 osobom.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów nastąpi:

– złagodzenie skutków postępującej, nieuleczalnej choroby,

– poprawa stanu psychicznego, zmniejszenie poczucia osamotnienia u chorego oraz jego najbliższych

– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, chorych na SM, poprzez zapewnienie im pomocy osobistego asystenta,

– wsparcie społeczne chorego oraz członków jego rodziny,

– wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej osób z SM.

 

 

logo_biale_wspolfinansowanie „Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

okres realizacji: 10 marzec 2014 – 31 grudzień 2016r.

Celem ogólnym zadania jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób chorych na stwardnienie rozsiane poprzez zwiększenie dostępności do różnych form rehabilitacji oraz do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Cele powyższe chcemy realizować poprzez prowadzenie w okresie luty 2014 – grudzień 2016r. szeregu zajęć usprawniających ruchowo osoby chore na SM (zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej, masażu usprawniającego, jogi, tai-chi, ćwiczeń zespołowych i na basenie w szpitalu MSWiA).

Zajęcia w ramach projektu dostosowane będą do różnego stopnia niesprawności uczestników. Odbywać się będą pięć dni w tygodniu.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów (osób chorych na SM, mieszkańców m.st. Warszawy) nastąpi:

– zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych,

– wzmocnienie ogólnej wydolności krążeniowo-oddechowej organizmu,

– przeciwdziałanie utracie siły mięśniowej i zanikom mięśni,

– zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni,

– zwiększenie sprawności ruchowej,

– zmniejszenie poziomu stresu,

– poprawa czynności mięśni i stawów,

– wzmocnienie siły mięśniowej,

– wzrost świadomości zdrowotnej,

– poprawa koncentracji,

– wzrost poziomu samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje życie,

– poprawa stanu psychicznego oraz samopoczucia,

– zmniejszenie poczucia osamotnienia,

– integracja z innymi chorymi,

– poprawa funkcjonowania psychospołecznego,

– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego,

– zwiększenie dostępności do sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego,

– poprawa jakości życia osoby z SM.

 

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

wróć