Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa 2016

 

logo_biale_wspolfinansowanie„Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

okres realizacji: 10 marzec 2014 – 31 grudzień 2016r.

Celem ogólnym zadania jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób chorych na stwardnienie rozsiane poprzez zwiększenie dostępności do różnych form rehabilitacji oraz do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Cele powyższe chcemy realizować poprzez prowadzenie w okresie luty 2014 – grudzień 2016r. szeregu zajęć usprawniających ruchowo osoby chore na SM (zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej, masażu usprawniającego, jogi, tai-chi, ćwiczeń zespołowych i na basenie w szpitalu MSWiA).

Zajęcia w ramach projektu dostosowane będą do różnego stopnia niesprawności uczestników. Odbywać się będą pięć dni w tygodniu.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów (osób chorych na SM, mieszkańców m.st. Warszawy) nastąpi:
– zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych,
– wzmocnienie ogólnej wydolności krążeniowo-oddechowej organizmu,
– przeciwdziałanie utracie siły mięśniowej i zanikom mięśni,
– zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni,
– zwiększenie sprawności ruchowej,
– zmniejszenie poziomu stresu,
– poprawa czynności mięśni i stawów,
– wzmocnienie siły mięśniowej,
– wzrost świadomości zdrowotnej,
– poprawa koncentracji,
– wzrost poziomu samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje życie,
– poprawa stanu psychicznego oraz samopoczucia,
– zmniejszenie poczucia osamotnienia,
– integracja z innymi chorymi,
– poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego,
– zwiększenie dostępności do sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego,
– poprawa jakości życia osoby z SM.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

 

 

logo_biale_wspolfinansowanie„Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)

okres realizacji: 1 grudzień 2015 – 30 listopad 2018r.

Celem zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na SM, mieszkańców m. st. Warszawy. Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie 21 600 godzin usług asystentów (średnio 600 godz. miesięcznie przez okres 36 m-cy) minimum 20 osobom.

Cele szczegółowe:
– wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami dzięki dostępności usług asystenta osoby niepełnosprawnej,
– przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami,
– zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu,
– wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dążących do usamodzielnienia lub uniezależnienia się.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów nastąpi:
– złagodzenie skutków postępującej, nieuleczalnej choroby,
– poprawa stanu psychicznego, zmniejszenie poczucia osamotnienia u chorego oraz jego najbliższych,
– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, chorych na SM, poprzez zapewnienie im pomocy asystenta,
– wsparcie społeczne chorego oraz członków jego rodziny,
– zwiększenie kompetencji społecznych i/lub zawodowych osób z niepełnosprawnością poprzez usługi asystentów osób niepełnosprawnych,
– wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej osób z SM.

 

wróć