Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)
okres realizacji: 14 kwiecień 2011 – 31 grudzień 2013r

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cele szczegółowe:
– wzrost aktywności fizycznej
– zwiększenie aktywności społecznej
– poprawa stanu psychicznego
– wzrost świadomości zdrowotnej osób ze stwardnieniem rozsianym, uczestników zajęć rehabilitacyjnych i innych działań realizowanych w ramach projektu.

W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) tai-chi – gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i basen w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
j) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
k) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz chorych pełniących funkcje społeczne.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

 

„Główka pracuje”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)

okres realizacji: 1 marzec 2012 – 31 grudzień 2012r.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności działania dorosłych osób niepełnosprawnych, chorych na SM, poprzez usprawnienie osłabionych przez chorobę funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji, uczenia się, spostrzegania, planowania.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie cyklu 20-stu trzygodzinnych zajęć warsztatowych, w trakcie których prezentowane będą ćwiczenia usprawniające pamięć, koncentrację uwagi, kreatywność, ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, a także relaksacyjne. Prezentowane będą specjalne metody uczenia się, dostosowane do poziomu osób dorosłych, ułatwiające przyswajanie nowych informacji i efektywne zapamiętywanie ich.

Ponadto, dla uczestników projektu zorganizowane zostanie wsparcie indywidualne w łącznym wymiarze 30 godzin w postaci konsultacji psychologicznych. Będą one przydatne w szczególności tym chorym, których deficyty są na tyle znaczne, że wymagają indywidualnego podejścia i głębszego wsparcia.

 

„Integracja z kulturą”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)

okres realizacji: 3 sierpień 2012 – 31 październik 2012r.

Celem zadania jest aktywizacja i integracja środowiska osób chorych na SM, często niepełnosprawnych, zrzeszonych w Oddziale Warszawskim PTSR oraz ich rodzin i przyjaciół.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie Pikniku Integracyjnego, a także poprzez organizację grupowych wyjść do warszawskich instytucji kultury.

Rezultatem przeprowadzenia ww działań będzie aktywizacja członków OW PTSR, rozbudzenie więzi społecznych.

Ponadto:
– zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej uczestników projektu,
– poprawa ich samopoczucia,
– zmniejszenie poczucia wyobcowania i samotności,
– nawiązanie nowych znajomości i pogłębienie starszych,
– zagospodarowanie wolnego czasu osobom chorym na SM, niepełnosprawnym, w interesujący sposób,
– rozwój współpracy między Stowarzyszeniem a instytucjami publicznymi.

wróć