Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON

„Rehabilitacja osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach Programu Partner III
okres realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2008r.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności spowodowanej SM, poprzez umożliwienie im dostępu do wielowymiarowej rehabilitacji – fizycznej, społecznej, a także psychologicznej. Spodziewamy się, że systematyczne stosowanie różnych form rehabilitacji spowolni rozwój choroby, zapewni utrzymanie dotychczasowej kondycji, a nawet ją poprawi. Przewidujemy także poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób biorących udział w projekcie, zwłaszcza uczestniczących w grupie wsparcia, organizowanych wycieczkach oraz korzystających z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.
Szczegółowo projekt „Rehabilitacja osób chorych na SM” składa się z następujących działań:
– Społeczna rehabilitacja indywidualna – pomoc asystenta osoby chorej na SM
– Pomoc psychologiczna dla chorych, ich bliskich i osób zaangażowanych w pomoc choremu – porady indywidualne, grupy wsparcia
– Rehabilitacja ruchowa, grupowa prowadzona w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym
– Rehabilitacja domowa
– Gimnastyka relaksacyjno – koncentrująca (tai-chi) w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym
– Dojazdy na rehabilitację i zajęcia ceramiczne
– Dojazdy członków Towarzystwa pełniących funkcje społeczne na dyżury w biurze, na wyjścia kulturalne i imprezy integracyjne
– Kinezyterapia – ćwiczenia zespołowe prowadzone w szpitalu MSWiA
– Basen w szpitalu MSWiA oraz karnety na basen na ul. Potockiej
– Joga w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym oraz karnety na jogę w Joga Studio
– Hipoterapia
– Masaż usprawniający
– Wyjścia kulturalne i spotkania integracyjne
– Zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego

Opisany program wielowymiarowej rehabilitacji osób chorych na SM jest od lat realizowany przez Stowarzyszenie. Co roku staramy się go modyfikować i udoskonalać, by jak najlepiej zaspokajał potrzeby naszych podopiecznych.

 

„Wydawnictwa”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach Programu Partner III
okres realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2008r.

Celem zadania jest akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez nich aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Warszawski PTSR i jaką można otrzymać z różnego typu instytucji, a także sposobów, w jaki należy się o tę pomoc ubiegać.

Szczegółowo projekt zakłada opracowanie i wydanie 4 numerów kwartalnika „Nadzieja”, w nakładzie 280 egzemplarzy każdego numeru. Czasopismo adresowane jest do chorych na SM, ich rodzin i opiekunów, a także osób profesjonalnie zajmujących się opieką – lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników opieki społecznej. Pozwala inaczej spojrzeć na chorobę umożliwiając dostęp do informacji na temat osiągnięć naukowych w dziedzinie ustalania etiologii tej choroby i możliwości leczenia, informując o nowych lekach i metodach terapii. Czasopismo uczy jak radzić sobie z tym nieuleczalnym schorzeniem, którym dotknięte jest około 60 tys. ludzi w Polsce Kwartalnik “Nadzieja” wydawany jest w formacie B5, pojedynczy numer liczy około 40 stron. Jest podzielony na działy tematyczne, z których pierwszy zawiera artykuły o tematyce naukowej, medycznej. Często są to tłumaczenia z zagranicznych czasopism naukowych. Kolejne działy poświęcone są różnym problemom życia z chorobą – psychologicznym, socjologicznym. Jest tu miejsce na wypowiedzi samych chorych. Dalsze działy zawierają informacje o działalności stowarzyszenia, przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych itd. Od 2008r. chcielibyśmy wzbogacić pismo o kolorową wkładkę.

Projekt Wydawnictwa zakłada również opracowanie i wydrukowanie 3000 szt. dwóch rodzajów ulotek – skierowanych do chorych i sponsorów, a także opracowanie i wydrukowanie kalendarza.

 

wróć