Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane”

Projekt realizowany ze środków PFRON w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim PTSR
okres realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z różnym stopniem niepełnosprawności spowodowanej stwardnieniem rozsianym (SM), poprzez umożliwienie im dostępu do wielowymiarowej rehabilitacji ruchowej i społecznej. Spodziewamy się, że systematyczne stosowanie różnych form rehabilitacji spowolni rozwój choroby, zapewni utrzymanie dotychczasowej kondycji, a nawet ją poprawi. Projekt będzie służył organizowaniu czasu wolnego, a poprzez zwiększenie sprawności fizycznej beneficjentów oraz możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby chorej na SM, wpłynie na przywrócenie zdolności samoobsługi, odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą.
W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące rodzaje zajęć rehabilitacyjnych:
1.indywidualna rehabilitację domową poprzedzona konsultacją neuroga i psychologa,
2.grupowe zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ośrodku rehabilitacji z zastosowaniem kriokomory ogólnoustrojowej,
3.zajęcia na sali rehabilitacyjnej z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego,
4.zajęcia relaksacyjne jogi,
5.gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca tai-chi,
6.zajęcia grupowej rehabilitacji ruchowej,
7.masaż usprawniający,
8.zajęcia na basenie,
9.zajęcia jogi dla osób sprawniejszych,
10.hipoterapia,
11.zajęcia terapii zajęciowej (np. arteterapia, muzykoterapia itp.),
12.pomoc osobistego asystenta osoby chorej na SM

Projekt zakłada także zwrot kosztów przejazdów na zajęcia, zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz uzupełnienie sprzętu biurowego.

 

„Pomagajmy sobie nawzajem – spotkania z psychologiem”

Projekt realizowany ze środków PFRON w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim PTSR
okres realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest zmotywowanie osób chorych na stwardnienie rozsiane do skutecznej pracy nad sobą i walki z chorobą poprzez uzyskanie wsparcia i informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Możliwość spotkań z psychologiem jest dla osób niepełnosprawnych formą wsparcia w pokonywaniu codziennych problemów, a spotkanie z osobami mierzącymi się na co dzień z podobnymi problemami przyczyni się do znalezienia wspólnych rozwiązań, wzmocni motywację do dalszej walki z chorobą i zaowocuje wspólnymi działaniami.

W ramach zadania planujemy zorganizowanie 2 razy w miesiącu warsztatów psychologicznych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz spotkań indywidualnych w domu chorego. W spotkaniach uczestniczyć będą członkowie Oddziału Warszawskiego i Łódzkiego PTSR

W harmonogramie spotkań przewidujemy:
– wykłady i dyskusje pod kierunkiem wysokiej klasy psychologów i psychoterapeutów, współpracujących wcześniej z PTSR i posiadających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
– zajęcia praktyczne (warsztaty w grupach) przeprowadzone pod kierunkiem psychologów,
– spotkania indywidualne („sam na sam”) chorego z psychologiem,
– wizyty psychologa w domach osób najmniej sprawnych

 

„Nasz kontekst – wydawnictwa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim PTSR
okres realizacji: 2 styczeń – 31 grudzień 2009r.

Celem zadania jest przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Warszawski i Oddział Łódzki PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Szczegółowo, projekt zakłada opracowanie i wydanie 4 numerów kwartalnika „Nadzieja”, w nakładzie 800 egzemplarzy każdego numeru. Czasopismo adresowane jest do chorych na SM, ich rodzin i opiekunów, a także osób profesjonalnie zajmujących się opieką – lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników opieki społecznej. Pozwala inaczej spojrzeć na chorobę umożliwiając dostęp do informacji na temat osiągnięć naukowych w dziedzinie ustalania etiologii tej choroby i możliwości leczenia, informując o nowych lekach i metodach terapii, a także sposobach radzenia sobie na co dzień ze schorzeniem, którym dotkniętych jest ok. 60 tys osób w Polsce. Kwartalnik ma zasięg ogólnokrajowy – około połowę egzemplarzy prenumerują czytelnicy z całej Polski.
Program zakłada również kontynuację wydawania biuletynu „Płyńmy pod prąd” (A5, 24 strony – w tym 8 str. kolor) skierowanego do chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego, ich rodzin oraz instytucji zainteresowanych problemami osób z SM. Istotnym elementem jest szeroka dostępność naszego wydawnictwa oraz niwelowanie barier w komunikowaniu się. Szczególnie ważne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mających często kłopoty ze wzrokiem, jest publikowanie w druku powiększonym, znacznie ułatwiającym czytanie. Biuletyn informuje o aktualnej działalności i planach na przyszłość stowarzyszenia. Zamieszczane są w nim relacje z wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, spotkań wigilijnych i wielkanocnych naszych członków. Przekazuje także najnowsze informacje o sposobach leczenia SM (teksty lekarzy, rehabilitantów, dietetyków i pielęgniarek), możliwościach i warunkach rehabilitacji, spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych, a także porady dotyczące sytuacji społeczno – prawnej osób niepełnosprawnych.
Ponadto, w projektu planujemy opracować i wydrukować 4000 szt. ulotek, a także 1300 szt. kalendarzy.

 

„Aktywny niepełnosprawny” – udział w warsztatach wyjazdowych drogą do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób chorych na SM.

Projekt realizowany ze środków PFRON w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim PTSR
okres realizacji: 1 marzec – 30 listopad 2009r.

Celem zadania jest promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, chorych na SM, przekazanie im praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym, aktywizacja uczestników warsztatów, wzmocnienie skuteczności działań, modyfikowanie nieadekwatnych zachowań i przekraczanie własnych ograniczeń.
W ramach zadania planujemy przeprowadzenie 2 warsztatów wyjazdowych dla 44 osób, promujących ich aktywność na wielu dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zajęcia prowadzić będą: psycholog, doradca zawodowy oraz terapeuta zajęciowy z asystentem.
Uczestnikami warsztatów będą osoby chore na stwardnienie rozsiane z różnym stopniem niepełnosprawności (w tym poruszający się na wózkach), członkowie Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego PTSR. Zajęcia zostały dostosowane do stanu zdrowia i rodzaju niepełnosprawności (np. rąk, nóg i niepełnosprawność łączona), aby każdy uczestnik poczuł się potrzebny i zdolny do samodzielnego wykonywania postawionych przed nim zadań.
W harmonogramie spotkań przewidujemy:
– wykłady i dyskusje pod kierunkiem wysokiej klasy psychologów, współpracujących wcześniej z PTSR i posiadającymi doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
– wykłady i dyskusje pod kierunkiem doradcy zawodowego,
– zajęcia praktyczne (warsztaty w grupach) przeprowadzone pod kierunkiem psychologa i doradcy zawodowego,
– spotkania indywidualne („sam na sam”) chorego z psychologiem,
– warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

 

Zdobywamy szczyty

Projekt realizowany ze środków PFRON
okres realizacji: 1 wrzesień – 30 listopad 2009r.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i poprawa stanu psycho-fizycznego osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności fizycznej spowodowanej stwardnieniem rozsianym (SM), poprzez udział w wyjeździe mającym walor turystyczny, rekreacyjny i kulturowy, jak również sportowy.

W ramach zadania planujemy przeprowadzenie siedmiodniowej imprezy do Zakopanego o znaczeniu kulturowym i turystyczno – rekreacyjnym dla 25 osób o różnym stopniu niepełnosprawności, która jak uważamy, przyczyni się do zwiększenia aktywności uczestników wyjazdu w takich dziedzinach życia jak turystyka, kultura czy sport. Oprócz imprezy wyjazdowej chcemy zorganizować wystawę prac, będących wynikiem twórczości uczestników imprezy. Wystawa zostanie przeprowadzona na terenie Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego w Warszawie.

wróć