Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2021/2022

Sprawić Moc 5 ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt skierowany jest do 430 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

***

SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM IV ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „ Pokonamy bariery”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.,

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, może korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,

2. mechanoterapia,

3. masaż usprawniający,

4. elektroterapia,

5. zajęcia jogi,

6. zajęcia tai-chi,

7. zajęcia metodą Feldenkraisa,

8. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,

9. zajęcia wokalne,

10. zajęcia teatralne,

11. zajęcia „Główka pracuje”,

12. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,

13. pomoc logopedyczna,

14. wsparcie dietetyka,

15. zajęcia kulinarno- dietetyczne,

16. choreoterapia,

17. biurowy punkt informacyjny,

18. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM

19. rehabilitacja domowa,

20. zajęcia Nordic- walking ,

21. ćwiczenia w basenie,

22. rehabilitacja w egzoszkielecie

23. hipoterapia.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia

***

Aktywny w pracy – aktywny w życiu”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2018 pn.: Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział w Łodzi,

Partner – PTSR Oddział Warszawski.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt obejmuje beneficjentów z terenów województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

W ramach zadania przewidujemy następujące działania:

– płatne staże,

– kursy, szkolenia zawodowe i językowe,

– grupy środowiskowego wsparcia,

– usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy,

– indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające ruchowo,

– konsultacje specjalistów „niezależnego życia”,

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

– wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,

– wyjazdowe warsztaty komunikacji interpersonalnej.

W projekcie mogą wziąć udział  osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

– wiek  powyżej 18 lat i do 60 lat dla kobiet/65 lat dla mężczyzn,

– posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

– posiadają diagnozę SM,

– nie są zatrudnione, nie przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, nie prowadzą działalności gospodarczej.

***

 „jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM IV ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery ”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r., Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt. choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach (w szczególności w kwartalniku Nadzieja) informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

wróć