Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2022

„Sprawić Moc 6 ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Projekt skierowany jest do 460 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

DO POBRANIA

załącznik nr 1 do IPD SPR-MOC 6 – KLIKNIJ TUTAJ

RODO-oświadczenie beneficjenta SPR-MOC 6

oświadczenie beneficjenta PFRON SPR-MOC 6

IPD SPR-MOC 6 STR. TYTUŁOWA

IPD SPR-MOC 6 REHABILITANT

IPD SPR-MOC 6 PSYCHOLOG

deklaracja uczestnictwa SPR-MOC 6

„Artystyczne dusze – ludzie z pasją 2”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania podjęte w projekcie są ukierunkowane na rozwój artystyczny i kulturalny grupy osób z niepełnosprawnością fizyczną – chorujących na SM. Projekt zawiera działania:

1. trzy warsztaty wyjazdowe z zajęciami obejmującymi zakres: malarstwa, rzeźbiarstwa/ceramiki, tworzenia poezji. Efektem realizacji poszczególnych warsztatów będzie wytworzenie dzieł artystycznych przez uczestników (obrazów, rzeźb, twórczości poetyckiej).

2. udział w ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych (m.in. muzea, galerie sztuki, teatr)

3. zajęcia przed warsztatowe z BO projektu z artystami, którzy poprowadzą warsztaty wyjazdowe – celem wprowadzenia uczestników w tematykę danej sztuki;

4. przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu prac BO projektu;

5. wydanie albumu okolicznościowego będącego zbiorem wszystkich prac wykonanych przez BO projektu.

Projekt obejmuje swoim działaniem 85 os. z niepełnosprawnością fizyczną chorujących na SM z terenu sześciu województw, którzy będą Beneficjentami Ostatecznymi projektu oraz 45 zaproszonych gości zewnętrznych na wernisażu prac będących jego Uczestnikami.

Warsztaty wyjazdowe przewidziano w następujących terminach i regionach:

1. Warsztat malarstwa – plener (06 -11 czerwiec 2022.) – woj. podkarpackie, pow. leski
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 2; ŁÓDZKIE – 5; MAZOWIECKIE – 18; PODKARPACKIE – 2; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3; ZACHODNIOPOMORSKIE – 3

2. Warsztat rzeźbiarstwa/ceramiki –  (sierpień/wrzesień) – woj. wielkopolskie;
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 3; ŁÓDZKIE – 3; MAZOWIECKIE – 20; PODKARPACKIE – 1; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3; ZACHODNIOPOMORSKIE – 3

3. Warsztat poetycki  (wrzesień/październik) – woj. lubelskie;
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 2; ŁÓDZKIE – 4; MAZOWIECKIE – 21; PODKARPACKIE – 1; POMORSKIE – 1; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 2; ZACHODNIOPOMORSKIE – 2

Jedna osoba może być uczestnikiem jednego wyjazdowego warsztatu artystycznego. W przypadku, gdy osoba uczestniczyła w jednym warsztacie wyjazdowym a w kolejnych będą wolne miejsca, może zostać jego uczestnikiem – w tej sytuacji decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych za pomocą KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

– DO POBRANIA NA STRONIE WWW.PTSR.WAW.PL;
–   W SIEDZIBIE OWPTSR

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

– wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ I OŚWIADCZENIA – TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE I ZŁOŻONE W SZIEDZIBIE OWPTSR DOKUMENTY BĘDĄ PODSTAWĄ WPISANIA OSOBY JAKO UCZESTNIKA PROJEKTU I ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH, WYDARZENIACH BILETOWANYCH – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, lub orzeczenie równoważne,
– złożyć oświadczenie o byciu osobą chorującą na SM,
– przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DO POBRANIA

Sprawić Moc 5 ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt skierowany jest do 430 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

***

SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM IV ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „ Pokonamy bariery”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.,

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, może korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,

2. mechanoterapia,

3. masaż usprawniający,

4. elektroterapia,

5. zajęcia jogi,

6. zajęcia tai-chi,

7. zajęcia metodą Feldenkraisa,

8. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,

9. zajęcia wokalne,

10. zajęcia teatralne,

11. zajęcia „Główka pracuje”,

12. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,

13. pomoc logopedyczna,

14. wsparcie dietetyka,

15. zajęcia kulinarno- dietetyczne,

16. choreoterapia,

17. biurowy punkt informacyjny,

18. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM

19. rehabilitacja domowa,

20. zajęcia Nordic- walking ,

21. ćwiczenia w basenie,

22. warsztaty informatyczno-komputerowe,

23. hipoterapia.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia

***

Aktywny w pracy – aktywny w życiu”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2018 pn.: Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział w Łodzi,

Partner – PTSR Oddział Warszawski.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2022 r.

Projekt obejmuje beneficjentów z terenów województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

W ramach zadania przewidujemy następujące działania:

– płatne staże,

– kursy, szkolenia zawodowe i językowe,

– grupy środowiskowego wsparcia,

– usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy,

– indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające ruchowo,

– konsultacje specjalistów „niezależnego życia”,

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

– wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,

– wyjazdowe warsztaty komunikacji interpersonalnej.

W projekcie mogą wziąć udział  osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

– wiek  powyżej 18 lat i do 60 lat dla kobiet/65 lat dla mężczyzn,

– posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

– posiadają diagnozę SM,

– nie są zatrudnione, nie przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, nie prowadzą działalności gospodarczej.

***

 „jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM IV ”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery ”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r., Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt. choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach (w szczególności w kwartalniku Nadzieja) informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

wróć