Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2024

„jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM V ” w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2023 pn. „Możemy więcej”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2027 r., Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt. choroby i sposobów radzenia sobie z nią.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach (w szczególności w kwartalniku Nadzieja) informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

„SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM V ” – w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2023 pn. „Możemy więcej”
Okres realizacji: 1 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2027 r.,
Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, może korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:

-grupowa rehabilitacja ruchowa
-mechanoterapia,
-masaz usprawniajacy,
-zajecia fizykoterapii (elektroterapia, laser, magnetoterapia, swiatłolecznictwo)
-zajecia jogi,
-zajecia tai-chi,
-zajecia metoda Feldenkraisa,
-zajecia wokalne
-zajecia teatralne
-zajecia „Główka pracuje”,
-grupa wsparcia,
-arteterapia
-psycholog – trening funkcji poznawczych, EEG Biofeedback, porady indywidualne,
-logopeda,
-dietetyk,
-biurowy punkt informacyjny
-choreoterapia
-warsztaty dietetyczno-kulinarne
-warsztaty Nordic- Walking ,
-warsztaty informatyczno/komputerowe
-warsztaty lingwistyczne,
-cwiczenia w wodzie
-terapeutyczna jazda konna
-warsztaty ceramiczne
-zwrot kosztów przejazdów na zajecia (wsparcie bezposrednie pomocnicze)

do pobrania

„Sprawić Moc 8” – w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2023 pn. „Możemy więcej”.
Okres realizacji: 1 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2025 r.
Projekt skierowany jest do 500 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

DO POBRANIA

„Perspektywa na pracę” – w trakcie realizacji

Okres realizacji: 1 styczeń 2023 r. – 31 marzec 2026 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „Perspektywa na pracę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Projekt skierowany jest do grupy 140 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 roku życia do 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym (SM) z terenu województw: dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,   pracy i utrzymanie zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia aktywizującego zawodowo
i społecznie. Główne działania, jakie będą realizowane w ramach projektu:
– staże; – kursy; – szkolenia zawodowe; – indywidualne poradnictwo zawodowo – społeczne; – usługi pośrednika pracy; – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; – warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej; – warsztaty komunikacji interpersonalnej; – usługi asystenta osobistego.

OPŁATY UCZESTNIKÓW

-opłaty za usługę asystencką – 3,00 zł. za jedną godzinę wsparcia;
– opłaty za udział w wyjazdowych warsztatach Komunikacji Interpersonalnej oraz Warsztatach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 150,00 zł za pojedynczy warsztat.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

IPD-PERSPEKTYWAPobierz
IPD-PERSPEKTYWA-SPECJALISTAPobierz
PERSPEKTYWA-deklaracja-uczestnictwaPobierz
perspektywa-oswiadczenie-beneficjenta-PFRONPobierz
RODO-oswiadczenie-beneficjentaPobierz

„Sprawić Moc 7 ” – realizacja zakończona

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.
Okres realizacji: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.
Projekt skierowany jest do 520 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

DO POBRANIA

https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/oswiadczenie-beneficjenta-PFRON-SPR-MOC.pdf
https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/IPD-SPR-MOC-7-STR.-TYTULOWA.pdf
https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/deklaracja-uczestnictwa-SPR-MOC-7.pdf
https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/RODO-oswiadczenie-beneficjenta-SPR-MOC-7.pdf

„SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM IV ” – realizacja zakończona

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „ Pokonamy bariery”
Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.,
Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, może korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,
2. mechanoterapia,
3. masaż usprawniający,
4. elektroterapia,
5. zajęcia jogi,
6. zajęcia tai-chi,
7. zajęcia metodą Feldenkraisa,
8. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
9. zajęcia wokalne,
10. zajęcia teatralne,
11. zajęcia „Główka pracuje”,
12. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,
13. pomoc logopedyczna,
14. wsparcie dietetyka,
15. zajęcia kulinarno- dietetyczne,
16. choreoterapia,
17. biurowy punkt informacyjny,
18. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM
19. rehabilitacja domowa,
20. zajęcia Nordic- walking ,
21. ćwiczenia w basenie,
22. rehabilitacja w egzoszkielecie
23. hipoterapia.
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia

jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM IV ” realizacja zakończona

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery ”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r., Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt. choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach (w szczególności w kwartalniku Nadzieja) informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

„Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 6”– realizacja zakończona.

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2023 r. – 31 styczeń 2024 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 6”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty kulturalno- rekreacyjne (3 warsztaty organizuje Oddział Łódź, 3 warsztaty Oddział w Warszawie). Warsztaty skierowane będą do łącznie 150-ciu czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski.
W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące warsztaty:
– Arteterapii – podczas których odbędą się zajęcia z trenerem jogi i terapeutą zajęciowym,
– Estetoterapii – podczas których odbędą się zajęcia z instruktorem relaksacji i psychologiem,
– Choreoterapii – podczas których odbędą się zajęcia z instruktorem choreoterapii i terapeutą zajęciowym.

OPŁATA UCZESTNIKA za udział w pojedynczym warsztacie wynosi 118,00 zł.  Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie wyjazdowym.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

karta-zgloszeniowa-Integracja-1Pobierz
Oswiadczenie-beneficjenta-Integracja-1Pobierz
RODO-oswiadczenie-beneficjenta-Integracja-1Pobierz

wróć