Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 4 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2010r. – 31 marzec 2013r.

W ramach projektu realizowane są dwa główne działania:

I. Pierwsze zadanie zakłada zorganizowanie oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna, umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie bezpośrednio wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Szczegółowo, w ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie następujących rodzajów zajęć rehabilitacyjnych:
1. rehabilitację ruchową na sali,
2. rehabilitację domową,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej (tai-chi),
5. masaż usprawniający,
6. ćwiczenia na basenie i basen,
7. hipoterapię,
8. arteterapię z elementami terapii zajęciowej, w tym warsztaty wyjazdowe
A także:
9. pomoc osobistego asystenta osoby chorej na SM,
10. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
11. indywidualne zajęcia z logopedą.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia, zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz uzupełnienie sprzętu biurowego.

II Celem drugiego zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, poprzez umożliwienie im i ich bliskim ciągłego dostępu do informacji w ramach prowadzonego poradnictwa specjalistycznego (socjalnego, społeczno-prawnego, psychologicznego) w ramach Biurowego Punktu Informacyjnego.
Do przeprowadzenia porad (realizacji zadania) zostaną zatrudnieni odpowiedni specjaliści tj. pracownik socjalny, prawnik i psycholog. Są to osoby, posiadające wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Długoletnie doświadczenie specjalistów oraz kilkuletnia współpraca tych osób ze Stowarzyszeniem jest gwarantem wysokiej jakości usług, oferowanych w ramach niniejszego zadania, a także znajomości zagadnień i problemów, z jakimi spotykają się osoby chore na SM.

wróć