Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Projekt „Sprawić Moc 4”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2021

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego.
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który
obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w domu chorego;
– rehabilitacja w ośrodku;
– usługi asystenta osoby chorej na SM;
– indywidualne porady specjalistów;
– warsztaty wyjazdowe „niezależnego życia”.

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibach Oddziałów PTSR w województwach objętych wsparciem poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
– zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego.
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (lekarz, psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

ZAJĘCIA REHABILITACJI W DOMU ORAZ USŁUGA ASYSTENTA – ODPŁATNOŚĆ – 1,00 ZŁ ZA JEDNĄ GODZINĘ WSPARCIA

Zgłoszenia do projektu przyjmuje p. Marcin Skroczyński.

Zapisy na rehabilitację w domu pacjenta w ramach w/w projektu przyjmowane będą od dnia 19.05.2020 r. od godziny 09:00 w siedzibie OWPTSR (telefonicznie lub osobiście)

wróć