Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Przebiegu SM w starszym wieku

Terapia w SM pomaga opóźnić przekształcenie się choroby ze stadium wstępnego rokowania w postać klinicznie zdefiniowaną.

Informacja z dnia 16 stycznia 2008 roku zamieszczona na stronie internetowej Kanadyjskiego Towarzystwa SM (www.mssociety.ca

Lekowi pod nazwą Copaxone przypisuje się potwierdzoną w badaniach, znaczącą skuteczność w redukowaniu ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego. Duże znaczenie ma wpływ leku na rozwój choroby u osób wstępnie zdiagnozowanych na podstawie występujących objawów choroby (w jęz ang. CIS- clinically isolated syndrome ). Badano wpływ Copaxone na czas przekształcenia się choroby ze stadium określanego jako CIS do postaci klinicznie zdefiniowanej.

W trakcie wcześniej prowadzonych badań, 481 takich osób ze stwierdzonymi metodą rezonansu magnetycznego, charakterystycznymi dla CIS uszkodzeniami mózgu, otrzymywało codziennie losowo Copaxone w postaci podskórnych zastrzyków lub placebo. Terapię prowadzono przez czas do 36 miesięcy. Mierzono okres czasu jaki upływał u każdego z badanych do wystąpienia drugiego ataku choroby, co uznawano za definitywne potwierdzenie diagnozy.

Analiza uzyskanych danych pozwala stwierdzić, że w grupie pacjentów przyjmujących Copaxone ryzyko rozwoju choroby do definitywnej diagnozy klinicznej było o 44% niższe niż w grupie przyjmującej placebo. Jednocześnie upływ czasu do wystąpienia drugiego ataku choroby był w grupie leczonej cytowanym lekiem o 386 dni dłuższy niż w grupie przyjmującej placebo. Choroba rozwinęła się u 25% pacjentów leczonych Copaxone i u 43 %, którzy leczeni nie byli i przyjmowali nieaktywne placebo.

Te dane uzasadniają wczesne stosowanie leków modyfikujących chorobę u pacjentów z objawami CIS, mającymi typowe zmiany w mózgu wykrywane rezonansem magnetycznym.

W oparciu o rezultaty podobnych badań Avonex (interferon beta-1a) i Betaseron (interferon beta 1-b) zostały już zaaprobowane do zastosowań terapeutycznych.

Na podstawie działu „News and Events” strony internetowej www.mssociety.org.uk

Tłumaczenie i opracowanie Maria Kassur i Ryszard Buchowiecki.

wróć