Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Rekrutacja uczestników

Przypominamy, że trwa rekrutacja uczestników projektu „Kultura, sztuka, relaks” współfinansowanego przez PFRON. 

Projekt zakłada zorganizowanie czterech sześciodniowych, integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych z elementami zajęć relaksacyjno-kondycyjnych. Warsztaty skierowane będą do 128 czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski.
W ramach każdego z czterech warsztatów zorganizowane będą realizowane zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego lub twórcę ludowego.
W trakcie warsztatów zorganizowane zostaną wyjazdy plenerowe prowadzone przez przewodnika, mające na celu zapoznanie ze sztuką i kulturą danego regionu. Podczas każdego wyjazdu przeprowadzone zostaną również zajęcia relaksacyjne np. joga, tai-chi lub kondycyjne np.nordic walking, pilates.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, bez znaczenia na płeć.

W każdym z czterech warsztatów weźmie udział średnio po 32 uczestników.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności,
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– wypełnić kartę zgłoszeniową.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji udzielają pracownicy biura OW PTSR. Serdecznie zapraszamy


wróć