Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Samorząd Województwa Mazowieckiego

„Barwy Mazowsza II”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (poprzez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

okres realizacji: 10 lipiec 2012 – 30 październik 2012r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane w życiu turystycznym i kulturalnym, promocja walorów turystycznych Mazowsza oraz szeroko pojęta integracja społeczna. Poprzez projekt pragniemy poprawić samopoczucie i jakość życia osób z SM, aby turystyka stała się ich pasją mimo ograniczeń, jakie stawia przed nimi ciągle postępująca chorobą.

W ramach projektu zaplanowano:
– zorganizowanie 5 jednodniowych wycieczek po Mazowszu (do Kadzidła i Ostrołęki, Opinogóry, Czarnolasu, Nieborowa i Arkadii oraz do Żelazowej Woli)
– poznanie walorów turystycznych Mazowsza,
a także szeroko rozumianą integrację osób niepełnosprawnych, chorych na SM.

Zaplanowane w ramach projektu działania wyzwolą u beneficjentów pozytywne postawy społeczne, wpłyną na wzrost ich aktywności, pobudzą zainteresowania poznawcze, zwiększą wiedzę na temat walorów turystycznych i kulturalnych Mazowsza poprawiając przy tym koncentrację i samopoczucie.

 

„Oblicza Nadziei”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (poprzez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

okres realizacji: 10 lipiec 2012 – 30 październik 2012r.

Celem zadania jest upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób chorych na stwardnienie rozsiane, niepełnosprawnych, a także wiedzy dotyczącej choroby, niepełnosprawności i radzenia sobie z nimi.

Celem pośrednim zadania jest przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób chorych na SM i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich bliskich aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

W ramach projektu zaplanowano wydanie jednego numeru kwartalnika „Nadzieja” oraz dwóch numerów specjalnych – poświęconego twórczości chorych na SM oraz skierowanego do ich otoczenia. Pismo drukowane jest powiększoną czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem.

„Nadzieja” integruje chorych i, co ważne, dociera do osób, które z powodu swojej znacznej niesprawności mają ograniczony dostęp do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia także do osób bezpośrednio zajmujących się chorymi (w ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin niepełnosprawnych osób z SM, co wpływa na pogłębienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie z nią, przysługujących ulg i uprawnień, a także umożliwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie rozsiane.

Kontakt z pismem, nie tylko pozwoli pozyskać rzetelną wiedzę o chorobie, poznać sposoby radzenia sobie z nią, dowiedzieć się o dostępnej pomocy, po jaką można sięgnąć, ale także zrozumieć, że z chorobą tą (po zaakceptowaniu wiążących się z nią ograniczeń) można nadal cieszyć się życiem. Osobom pełnosprawnym projekt ponadto uświadomi, że chorzy na stwardnienie rozsiane są dookoła, czasem jest im trudniej, ale starają się mimo wszystko funkcjonować podobnie jak osoby bez tego problemu.

 

„Ażeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (poprzez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

okres realizacji: 17 wrzesień 2012 – 15 grudzień 2012r.

Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane mających zaburzenia mowy, poprzez zmniejszenie lub całkowitą likwidację tych zaburzeń.

W ramach zadania chcieliśmy zapewnić naszym podopiecznym, osobom z SM, profesjonalną pomoc logopedyczną. Stanowić to będzie odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez samych chorych – aktualnie mamy 8 osób (mieszkańców Warszawy i okolic) do skorzystania z konsultacji i terapii logopedycznej.

Rezultatem zadania będzie przeprowadzenie 90 godzin konsultacji i terapii logopedycznej.

Rezultaty miękkie:
– zmniejszenie zaburzeń i trudności mowy u 90% beneficjentów,
– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego oddychania i artykulacji u 100% beneficjentów,
– poprawa samopoczucia u 90% beneficjentów,
– poprawa kontaktu z bliskimi u 90% beneficjentów,
– wzrost aktywności społecznej u 90% beneficjentów.

wróć