Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Samorząd Województwa Mazowieckiego 2013

mazowsze „W poszukiwaniu rozwiązań – wsparcie specjalistyczne dla chorych na SM i ich bliskich”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

okres realizacji: 10 lipiec 2013 – 31 październik 2013r.

Celem ogólnym zadania jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, poprzez jest zapewnienie im adekwatnego do potrzeb wsparcia w sytuacjach trudnych – wsparcia informacyjnego, technicznego, psychologicznego i prawnego.

Cele szczegółowe projektu:
1. Motywowanie chorych na SM, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, do korzystania z pomocy z zewnątrz.
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności chorych w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z chorobą.
3. Zwiększenie sprawności neuropsychologicznej chorych na stwardnienie rozsiane.
4. Podniesienie wiedzy i świadomości chorych na SM w zakresie formalno-prawnych aspektów ich sytuacji życiowej, obowiązujących praw i obowiązków, przysługujących uprawnień, dostępnych ulg.
5. Przedstawienie możliwych form rozwiązania trudnej sytuacji, a także wsparcie w jej rozwiązaniu
6. Wspierane chorych na stwardnienie rozsiane w obszarach indywidualnego rozwoju zawodowego, rozwiązywanie problemów, ustalania celów.
7. Udzielanie informacji nt. sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w jego dostosowaniu do indywidualnych potrzeb chorego.

Cele powyższe będą realizowane poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM wielowymiarowego wsparcia:
– informacyjnego, udzielanego przez doradców Punktu Informacji i Poradnictwa Specjalistycznego,
– kompleksowej pomocy psychologicznej wraz z mediacjami,
– poradnictwa prawnego,
– wsparcia specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego.

Na potrzeby projektu zostanie również przygotowana informacja na stronie Stowarzyszenia oraz materiały informacyjne – ulotki.

 

wróć