Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2003

Sprawozdanie merytoryczne OW PTSR za rok 2003   

OW PTSR na koniec roku 2003 liczył 927 osób zrzeszonych, w tym 623 osoby czynnie
uczestniczyły w działaniach organizacji.

W roku 2003 realizowaliśmy projekty finansowane przez:
Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy
Biuro Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Warszawy
Ministerstwo Zdrowia
Fundację „Wspólna Droga”
PFRON – program PARTNER
Komisję Europejską – program ACCESS 2000

Dzięki uzyskanym z tych źródeł dotacjom:

Przeprowadzono 535 h ćwiczeń w domu chorego. Przyjęta jest zasada rotacji co 3 miesiące, co pozwala na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób. Wizyty odbywają się 1h raz w tygodniu.

Przeprowadzono 123 h masażu usprawniającego, dla grupy 7-9 osób jednorazowo (15-20 min/osobę).

Sfinansowano 1200 przejazdów transportem TUS na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową oraz transport dla 35 osób na turnus rehabilitacyjny w Serpelicach.

Przeprowadzono 167 h jazd na koniach dla grupy 18-24 osób w stadninie „Hej koniku” w Warszawie oraz dofinansowano hipoterapię na turnusach w Ciechocinku.

Przeprowadzono ćwiczenia jogi w grupach 4-7 osób, trzy razy w tygodniu.

Przeprowadzono zajęcia na basenie, w ciągu 7 miesięcy dla grupy 17-20 osób.

Przeprowadzono po 20 h spotkań grupowych z neurologiem i psychologiem.
W spotkaniach uczestniczyło 5-12 osób.

Przeprowadzono 52 h indywidualnych porad psychologicznych: 2-4 spotkania z jedną osobą.

Refundowano bilety miesięczne asystentom działającym nieodpłatnie w okresie XI-XII 2003 oraz bilety jednorazowe wolontariuszom prowadzącym dyżury w biurze Oddziału i dostarczającym chorym urologiczne środki higieniczne.

Sfinansowano bilety do kina, teatru, na wystawy itp. zakupione indywidualnie lub zbiorowo i sfinansowano transport TUS.

Sfinansowano kurs dla rehabilitantki.

Zorganizowano 5 turnusów rehabilitacyjnych.

Sfinansowano 4237 h pracy asystentów dla ponad 70 osób.

Przeprowadzono 349 h zajęć ruchowych w grupach uwzględniających stopień

niepełnosprawności. Grupy obejmowały od 5 do 12 osób.

Zakupiono urologiczne środki higieniczne – ponad 2000 wkładów anatomicznych, 1080 pampersów, 360 podkładów.

Zakupiono lustro korekcyjne do rehabilitacji.

Sfinansowano pracę i pobyt opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych.

Ponadto raz w tygodniu, dla dwóch różnych grup, odbywały się warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 15-20 osób (finansowane przez Urząd Miasta Warszawy). Z funduszy własnych wydrukowano 4 numery kwartalnika Nadzieja, zorganizowano spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe, 7-dniowe rekolekcje wyjazdowe oraz dofinansowano działania opisane w punktach 1,2, 6, 13,14,15.
W tym okresie odbyły się 2 spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów.
Przez cały 4 kwartał odbywała się gimnastyka metodą Feldenkraisa i joga dla osób mniej sprawnych prowadzona przez wolontariuszy.

wróć