Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2004

Sprawozdanie merytoryczne OW PTSR za rok 2004   

OW PTSR na koniec roku 2004 liczył 1076 osób zrzeszonych, w tym 560 to osoby czynnie
uczestniczące w działaniach organizacji.

W roku 2004 realizowaliśmy projekty finansowane przez:
Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Zdrowia
Fundację „Wspólna Droga”
PFRON – program PARTNER
PFRON – program Papirus

Dzięki uzyskanym z tych źródeł dotacjom:

Przeprowadzono 160 h ćwiczeń rehabilitacyjnych w domu chorego. Przyjęta była zasada rotacji co 3 miesiące, co pozwało na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób. Rehabilitacją objęto 13 osób, a wizyty odbywały się 1h raz w tygodniu.

Przeprowadzono 129 h masażu usprawniającego dla grupy 15 osób.

Sfinansowano 1053 przejazdy transportem TUS na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową dla 18 osób oraz transport dla 9 osób na turnus rehabilitacyjny w Serpelicach.

Przeprowadzono 111 jazd (po 20 minut) dla grupy 18-24 osób w stadninie „Hej koniku” w Warszawie oraz dofinansowano hipoterapię na turnusach w Ciechocinku – 74 jazdy (po 30 minut).

Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla 21 osób (po 3 razy tygodniowo – osoby bardziej sprawne).

Przeprowadzono zajęcia na basenie przez 11 miesięcy raz w tygodniu dla grupy 10-15 osób.
Przeprowadzono po 20 h spotkań grup wsparcia z neurologiem i psychologiem.
W spotkaniach uczestniczyło 5-12 osób.
Przeprowadzono 28 h indywidualnych porad psychologicznych, po 1-7 spotkań z jedną osobą. W sumie udzielono porad 6 osobom.
Refundowano dojazdy wolontariuszy prowadzących dyżury w biurze oddziału i dojeżdżających do chorych na sumę 2 440 zł.
Sfinansowano imprezy kulturalne (bilety do kina, teatru, na wystawy itp.) zakupione indywidualnie lub zbiorowo na sumę 3 600 zł, sfinansowano transport TUS na imprezy na sumę 605 zł. W w/w imprezach wzięło udział 56 osób.
Zorganizowano 7 turnusów rehabilitacyjnych: w Balikach, Ciechocinku i w Serpelicach.
Sfinansowano 3 870,5 h pracy asystentów u 83 osób.
Przeprowadzono 320 h rehabilitacji ruchowych w grupach uwzględniających stopień niepełnosprawności. Grupy obejmowały od 5 do 12 osób.
Sfinansowano pracę i pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.
Sfinansowano rachunki telefoniczne na sumę 5 271 zł.

Ponadto odbywały się raz w tygodniu warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach, finansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zorganizowano trzy spotkania integracyjne: karnawałowe, wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz 7-dniowe rekolekcje w Magdalence. Odbyły się też dwa spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów. Przez cały rok odbywała się gimnastyka metodą Feldenkraisa i joga dla osób mniej sprawnych – prowadzone przez wolontariuszy.

wróć