Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2005

Sprawozdanie merytoryczne OW PTSR za rok 2005

W 2005 roku:
Przeprowadzono 174 h masażu usprawniającego dla grupy 16 osób.
Sfinansowano 961 przejazdów transportem MPT na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową.
Przeprowadzono 149 jazd dla grupy 13 osób w stadninie Hej koniku w Warszawie oraz dofinansowano hipoterapię na turnusach w Ciechocinku 25 jazd dla 9 osób.
Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla 4-5 osób (po 3 razy tygodniowo osoby bardziej sprawne). Zakupiono16 karnetów miesięcznych i jeden na dwa tygodnie.
Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla grupy 5-17 osób mniej sprawnych. Sfinansowano 91,5 h zajęć.
Przeprowadzono zajęcia na basenie dla grupy 6-21 osób. Zakupiono 66 karnetów dla osób mniej sprawnych i 23 karnety w Parku Wodnym Warszawianka dla grupy osób bardziej sprawnych – aktywnych zawodowo.
Przeprowadzono 74 h zajęć tai-chi ( trzy razy w tygodniu) w których uczestniczyło od 4 do 21 osób.
Przeprowadzono zajęcia rehabilitacji grupowej w szpitalu MSWiA dla 22 osób. Zakupiono 96 karnetów.
Przeprowadzono 20 h spotkań grup wsparcia z neurologiem i 16 h z psychologiem. W spotkaniach uczestniczyło 5-12 osób.
Przeprowadzono 58 h indywidualnych porad psychologicznych – po 1-3 spotkaniu z jedną osobą. W sumie udzielono porad 19 osobom.
Refundowano dojazdy wolontariuszy prowadzących dyżury w biurze Oddziału i dojeżdżających do chorych na sumę 2 713,36.
Sfinansowano imprezy kulturalne (bilety do kina, teatru, na wystawy itp.) zakupione indywidualnie lub zbiorowo oraz spotkania integracyjne na sumę 13 191,78 zł i sfinansowano dojazd podopiecznych i asystentów na powyższe imprezy na sumę 2 614,30 zł.
Zorganizowano 4 turnusy rehabilitacyjne: Ciechocinku (dwie grupy), Serpelicach i Wildze dla 43 osób.
Sfinansowano 3 745 h pracy asystentów u 53 osób.
Przeprowadzono 218 h rehabilitacji ruchowych w grupach uwzględniających stopień. niepełnosprawności. Grupy obejmowały od 5 do 12 osób.
Sfinansowano pracę 2 opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych.
Sfinansowano szkolenie dla „Osobistych asystentów osób chorych na stwardnienie rozsiane”. Kurs ukończyło 20 osób.
Sfinansowano rachunki telefoniczne na sumę 5 271 zł.
Udzielono wolontarystycznie 44 h porad prawnika.
Sfinansowano zakup 150 paczek świątecznych dla osób zrzeszonych Towarzystwa będących w trudnej sytuacji materialnej.
Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja ” w nakładzie od 250 do 400 szt.
Opracowano i wydano bezpłatny poradnik dla osób chorych na SM pt. „Informator Oddziału Warszawskiego” w nakładzie 1 000 egz.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i drobne przyrządy na rehabilitację – gul oraz piłki

Ponadto w Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty terapii zajęciowej w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach, finansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Zorganizowano trzy spotkania integracyjne: karnawałowe, Wielkanocne i Bożonarodzeniowe oraz 3-dniowe rekolekcje wyjazdowe w Magdalence. Odbyły się też 2 spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów.

wróć