Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2006

Sprawozdanie merytoryczne
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
(OW PTSR) za rok 2006

Oddział Warszawski PTSR pod koniec roku 2006 liczył 1162 osoby zrzeszone, z czego 579 to osoby czynnie uczestniczące w działaniach organizacji.

W roku 2006 realizowaliśmy następujące projekty:

Lp

Donator

Umowa

Przedmiot umowy

Kwota

1 Urząd m. st. Warszawy Umowa nr 60/2004-2009 z dn. 23.12.2004r. Realizacja projektu: „Dowiedz się więcej o SM” 45 800,-
2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Umowa nr 112/301/II z dn. 15.12.2005r. Program pt. „Osobisty Asystent szansą na powrót do społeczeństwa dla chorego na SM” 90 800,-
3 Urząd m. st. Warszawy Umowa nr PZ- 002/B/ NGOP/143/06/1221
z dn.29.03.2006
Projekt: „Integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społeczeństwem” 17 050,-
4 Fundacja Wspólna Droga Umowa z dn. 19.05.2006r. Realizacja projektu: „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)” 14 630,-
5 PFRON Umowa nr 6PA/000030/07/D z 08.06.2006r. Realizacja projektu „Rehabilitacja osób chorych na SM” oraz „Wydawnictwa” w ramach programu Partner 2006 91 843
6 Urząd m. st. Warszawy Umowa nr 491/2006/3372 z dn. 01.08.2006r. Projekt: „Piknik Integracyjny” 5 200,-
7  Wojewoda Mazowiecki Umowa nr 75/2006 z dnia 12.06.2006r  Dofinansowanie projektu: „Warsztaty psychologiczne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i członków
ich rodzin jako forma realizacji działań samopomocowych”
7 000,-

Dzięki środkom uzyskanym z wymienionych źródeł oraz wpłat z tytułu 1% w 2006 roku:
1. Przeprowadzono 265 h zajęć rehabilitacji ruchowych w grupach uwzględniających stopień. niepełnosprawności. Grupy obejmowały od 5 do 11 osób, łącznie z zajęć skorzystało 46 osób.

2. Przeprowadzono 117,50 h masażu usprawniającego dla grupy 4-8 osób (w sumie skorzystało 17 osób).

3. Przeprowadzono 128,5 h zajęć tai-chi (około trzy razy w tygodniu), z czego 16,5h wolontarystycznie, w których uczestniczyło od 3 do 11 osób (w sumie skorzystało 20 osób).

4. Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla grupy 3-15 osób mniej sprawnych (w sumie skorzystało 26 osób). Sfinansowano 63 h zajęć, dodatkowo 12 h zajęć odbyło się w ramach wolontariatu.

5. Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla 2-3 osób (po 3 razy tygodniowo – osoby bardziej sprawne). Zakupiono 5 karnetów miesięcznych.

6. Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA dla grupy 6-9 osób (w sumie w zajęciach wzięło udział 16 osób). Zakupiono 45 karnetów na ćwiczenia zespołowe i 10 karnetów na basen.

7. Przeprowadzono 10 h spotkań grup wsparcia z neurologiem dla 16 osób.

8. Zorganizowano 24 h spotkań grupy wsparcia z psychologiem dla 18 osób.

9. Przeprowadzono 58 h indywidualnych porad psychologicznych – po 1-3 spotkaniu z jedną osobą. W sumie udzielono porad 25 osobom.

10. Udzielono 44,5 h porad prawnych, z czego 20,5 h wolontarystycznie, dla 14 osób.

11. Sfinansowano 6 798,5 h pracy asystentów u 63 osób.

12. Przeprowadzono 356 h dyżuru telefonicznego przez członków Towarzystwa, z czego 196h z w ramach wolontariatu.

13. Refundowano dojazdy wolontariuszy pełniących dyżury w biurze Oddziału i dojeżdża-jących do chorych na sumę 1 314,45.

14. Sfinansowano bilety na imprezy kulturalne (bilety do kina, teatru, na wystawy itp.) zakupione indywidualnie lub zbiorowo oraz spotkania integracyjne na sumę 4 018,49 zł, jak również sfinansowano dojazd podopiecznych i asystentów na powyższe imprezy na sumę 957,30 zł.

15. Sfinansowano 1257 przejazdów transportem specjalistycznym MPT na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową.

16. Dofinansowano hipoterapię na turnusach w Ciechocinku 51 jazd dla 11 osób.

17. Zorganizowano 4 turnusy rehabilitacyjne: w Ciechocinku (trzy grupy) oraz w Okunince dla 40 osób.

18. Sfinansowano pracę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w Okunince.

19. Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja ” w nakładzie od 280 – 420 szt.

20. Wydano 3 rodzaje ulotek – dla chorych, dla sponsorów oraz o usłudze asystenta osoby chorej na SM.

21. Zmodernizowano stronę internetową Towarzystwa www.ptsr.waw.pl. Nowa strona jest na bieżąco uaktualniana.

22. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (materace, materac masujący, wózek do basenu, piłki, parawan i drabinkę) oraz drobne przyrządy na rehabilitację – m.in. taśmę do ćwiczeń rozciągających, piłeczki.

23. Zorganizowano i sfinansowano Piknik integracyjny dla podopiecznych OW PTSR
i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 150 osób.

24. Sfinansowano zakup 7 paczek świątecznych dla najuboższych członków Towarzystwa znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.

25. Sfinansowano rachunki telefoniczne na sumę 8 098,35 zł.

Jak co roku zorganizowano trzy spotkania integracyjne: bożonarodzeniowe, karnawałowe i wielkanocne, a także pielgrzymkę do Łagiewnik oraz 3-dniowe rekolekcje wyjazdowe w Magdalence. Odbyły się również 2 spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów.

Ponadto w Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty terapii zajęciowej w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach.

Raz w tygodniu członkowie Towarzystwa mogli też korzystać z basenu w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2.

wróć