Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Sprawozdanie merytoryczne
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
(OW PTSR) za rok 2007

Oddział Warszawski PTSR pod koniec roku 2007 liczył 1216 osób zrzeszonych, z czego 556 to osoby czynnie uczestniczące w działaniach organizacji.

W roku 2007 realizowaliśmy następujące projekty:

Lp Donator Umowa Przedmiot umowy Kwota
1 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr 60/2004-2009 z dn. 23.12.2004r. Realizacja projektu: „Dowiedz się więcej o SM” 47 600,-
2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FIO Umowa nr 112/301/II
z dn. 15.12.2005r.
Program pt. „Osobisty Asystent szansą na powrót do społeczeństwa dla chorego na SM” 123 670,-
3 Fundacja Wspólna Droga Umowa z dn. 19.05.2006r. Dofinansowanie projektu: „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)” 14 630,-

 

4 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr

PZ-002/B/NGOP/25/ 07/763 z dn. 21.02.2007

Projekt: „Integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społeczeństwem” 20 000,-
5 ORLEN GAZ Umowa darowizny Dofinansowanie pikniku integracyjnego 1 500,-
6 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Umowa nr 61/ProBonus/1 z dn. 15.05.2007r. Dofinansowanie szkolenia pracownika, p. Moniki Staniec. 1 512,-
7 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Umowa nr 71/ProBonus/1 z dn. 15.05.2007r. Dofinansowanie szkolenia pracownika, p. Marty Wysockiej. 3 000,-
8 Wojewoda Mazowiecki Umowa nr 72/2007 z dnia 31.05.2007r. Dofinansowanie projektu: „Wielopoziomowa pomoc psychologiczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
i członków ich rodzin jako forma realizacji działań samopomocowych”
7 000,-
9 PFRON, Program Partner 2006 Umowa nr 6PA/000073/07/D z 11.06.2007r. Realizacja projektu „Rehabilitacja osób chorych na SM” oraz „Wydawnictwa” 182 190,-
10 Fundacja Wspólna Droga Umowa z dn. 15.06.2007r. Dofinansowanie projektu: „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)” 10 000,-
11 Samorząd Województwa Mazowieckiego Umowa nr. 339/KP.DU.I/D.07 z dn. 30.08.2007r. Program: „Ocalić od zapomnienia… Przez Pragę w poszukiwaniu atmosfery i śladów kultury dawnej Warszawy”. Warsztaty rzeźbiarskie niepełnosprawnych artystów. 4 000,-
12 Fundacja Warty i Kredyt Banku Umowa darowizny Dofinansowanie działań Koła Grupa Nowolipie 1 000,-
13 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr 496/2007/5852 z dn. 14.11.2007r. Realizacja projektu „Worek Św. Mikołaja” 2 600,-
14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FIO Umowa nr 342 z dn 14.11.2007r. Dofinansowanie projektu pt. „Osobisty asystent osoby chorej na SM – praktyczne możliwości stymulacji, integracji osoby niepełnosprawnej ze społeczeństwem” 10 716,-

Dzięki środkom uzyskanym z ww źródeł oraz wpłat z tytułu 1% w 2007 roku:

1. Przeprowadzono 252h zajęć rehabilitacji ruchowych w grupach uwzględniających stopień. niepełnosprawności. Łącznie z zajęć skorzystało 45 osób.

2. Przeprowadzono 79,5 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 17 osób.

3. Przeprowadzono 122 h zajęć tai-chi (dwa razy w tygodniu); skorzystały 22 osoby.

4. Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla grupy 3-15 osób mniej sprawnych (w sumie skorzystało 26 osób). Sfinansowano 75h zajęć.

5. Przeprowadzono ćwiczenia jogi w Joga Studio dla 6 osób (po 3 razy tygodniowo – osoby bardziej sprawne). Zakupiono 30 karnetów miesięcznych.

6. Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięły udział 24 osoby. Zakupiono 60 karnetów na ćwiczenia zespołowe i 48 karnetów na basen.

7. Przeprowadzono 28,5h choreoterapii; z zajęć skorzystało 17 osób.

8. Przeprowadzono 9 dwugodzinnych spotkań z neurologiem dla 33 osób.

9. Zorganizowano warsztaty psychologiczne dla osób chorych i członków ich rodzin w wymiarze 5 dwugodzinnych spotkań dla 19 osób oraz 45 godzin grupy wsparcia z psychologiem, w których wzięło udział 21 osób

10. Przeprowadzono 66h indywidualnych porad psychologicznych, z których skorzystało 20 osób..

11. Udzielono wolontarystycznie 14h porad prawnych dla 5 osób.

12. Sfinansowano 10 137h pracy asystentów u 63 osób.

13. Przeprowadzono 621h dyżuru telefonicznego przez członków Towarzystwa w ramach wolontariatu.

14. Sfinansowano bilety na imprezy kulturalne (bilety do kina, teatru, na wystawy itp.) zakupione indywidualnie lub zbiorowo oraz spotkania integracyjne na sumę 6 409,16 zł, jak również sfinansowano dojazd podopiecznych i asystentów na powyższe imprezy na sumę 3 094,60 zł.

15. Sfinansowano 1323 przejazdy transportem specjalistycznym MPT na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową.

16. Dofinansowano hipoterapię – 80 jazd na turnusach w Ciechocinku oraz 304 jazd w Fundacji Hej Koniku; łącznie dla 36 osób.

17. Zorganizowano 4 turnusy rehabilitacyjne: w Ciechocinku (trzy grupy) oraz w Okunince dla 43 osób.

18. Sfinansowano pracę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w Okunince.

19. Zaktualizowano i wydrukowano Informator OW PTSR z nową okładką i w nowej szacie graficznej w nakładzie 2400szt.

20. Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja „, każdy numer w nakładzie 280 szt.

21. Wydano 2 rodzaje ulotek: informacyjną na temat Towarzystwa (2000szt) oraz o usłudze asystenta osoby chorej na SM (600szt), a także plakat (120szt).

22. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (materac, deskę poślizgową, piłki i siatki).

23. Zorganizowano i sfinansowano (m.in. z darowizny ORLEN) Piknik integracyjny dla podopiecznych OW PTSR i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 150 osób.

24. Sfinansowano zakup 128 paczek świątecznych dla członków Towarzystwa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.

25. Sfinansowano rachunki telefoniczne na sumę 7 065,07 zł.

Ponadto:

W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty terapii zajęciowej w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach.

Nieregularnie odbywały się zajęcia metodą Feldenkraisa prowadzone wolontarystycznie przez p. Marka Juszczaka.

Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli też korzystać z basenu w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2.

Jak co roku zorganizowano spotkania integracyjne: bożonarodzeniowe, karnawałowe, wielkanocne i Andrzejki a także rekolekcje wyjazdowe w Brańszczyku nad Bugiem. Odbyły się również grupowe wyjścia do teatru, kina, Ogrodu Botanicznego, ognisko w Powsinie, itp. oraz 2 spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów – w maju i grudniu.

wróć