Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Sprawozdanie merytoryczne
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
(OW PTSR) za rok 2008

W Oddziale Warszawskim PTSR pod koniec roku 2008 było zarejestrowanych 1098 osób, czego 580 to osoby czynnie uczestniczące w działaniach Stowarzyszenia. W roku 2008 zapisało się 80 osób.

W roku 2008 realizowaliśmy następujące projekty:

Lp Donator Umowa Przedmiot umowy Kwota
1 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr 60/2004-2009 z dn. 23.12.2004r. Realizacja projektu: „Dowiedz się więcej o SM” 49 500,-
2 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr

PS/B/VI/3/3/217/2008 z dn. 11.03.2008r.

Projekt: „Integracja ze społeczeństwem szansą na normalne życie dla chorego a SM” 7 000,-
3 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr

PS/B/VI/3/3/216/2008 z dn. 11.03.2008r.

Dofinansowanie projektu „Nie jesteś SaM. Asystent osoby niepełnosprawnej wsparciem w rehabilitacji społecznej chorego na stwardnienie rozsiane” 50 000,-
4 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr B/VI/1/1-NGOP/128/08 z dnia 21.04.2008r. Realizacja projektu: „Rehabilitacja osób chorych na SM” 77 000,-
5 PFRON, Program
Partner III
Umowa nr 7PA/000027/07/D z 25.04.2008r. Realizacja projektu „Rehabilitacja osób chorych na SM” oraz „Wydawnictwa” 243 990,-
6 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Umowa nr 162/MC2-A/D/08 z dn. 20.06.2008r. Dofinansowanie projektu: „Telefoniczne i internetowe dyżury psychologiczne jako dodatkowa forma wsparcia psychologicznego dla chorych na SM i ich bliskich” 4 740,-
7 Województwo Mazowieckie Umowa nr. 278/ZD.WPZ.I./D/08 z dn. 23.06.2008r. Projekt: „Integracja ze społeczeństwem szansą na normalne życie dla osób chorych na SM” 2 400,-
8 Wojewoda Mazowiecki Umowa nr 42/2008 z dnia 17.07.2008r. Dofinansowanie projektu:Wielopoziomowa pomoc psychologiczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
i członków ich rodzin jako forma realizacji działań samopomocowych”
7 000,-
9 Fundacja Wspólna Droga Umowa nr. 32.1/10/Op-granty/08 z dn. 10.07.2008r. Program: „Droga do nadziei” 5 500,-
10 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FIO Umowa nr 370 z dn 16.09.2008r. Dofinansowanie projektu pt. „Osobisty Asystent szansą na powrót do społeczeństwa dla chorego na SM”

 

31236,50
11 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr PS/B/VI/3/10/492/2008 z dn. 31.10.2008r. Realizacja projektu „Worek Św. Mikołaja” 10 500,-
12 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/U-227/46/2008/NGO z dn. 10.12.2008r. Dofinansowanie projektu „Szerzenie informacji o SM i działaniach prowadzonych na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane wśród mieszkańców Warszawy” 16 000,-
13 Miasto Stołeczne Warszawa Umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/219/60/2008/NGO z dn. 10.12.2008r. Projekt „Profesjonalne narzędzia drogą do sprawnego działania organizacji” 6 000,-

 

Dzięki środkom uzyskanym z ww źródeł oraz wpłat z tytułu 1% w 2008 roku:

1. Przeprowadzono 300h zajęć rehabilitacji ruchowych w grupach uwzględniających stopień niepełnosprawności. Łącznie z zajęć skorzystało 41 osób.

2. Przeprowadzono 125 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 28 osób.

3. Przeprowadzono 117 h zajęć tai-chi (dwa razy w tygodniu); skorzystało 26 osób.

4. Przeprowadzono ćwiczenia jogi dla grupy 3-15 osób mniej sprawnych (w sumie skorzystało 35 osób). Sfinansowano 112,5h zajęć.

5. Przeprowadzono ćwiczenia jogi w Joga Studio dla 5 osób (po 3 razy tygodniowo – osoby bardziej sprawne). Zakupiono 14 karnetów miesięcznych.

6. Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięły udział 22 osoby. Zakupiono 50 karnetów na ćwiczenia zespołowe i 40 karnetów na basen.

7. Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli też korzystać z basenu w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z możliwości takiej skorzystało 16 osób.

8. Zakupiono 30 karnetów na basen na ul. Potocką, z których skorzystało 18 osób.

9. Dofinansowano hipoterapię – 53 jazdy na turnusach w Ciechocinku oraz 222 jazdy w Fundacji Hej Koniku; łącznie dla 25 osób.

10. W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach.

11. Nieregularnie odbywały się zajęcia metodą Feldenkraisa prowadzone wolontarystycznie przez p. Marka Juszczaka.

12. Przeprowadzono 8 dwugodzinnych spotkań z neurologiem dla 20 osób.

13. Przeprowadzono 11 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia z psychologiem dla 17 osób.

14. Przeprowadzono indywidualne porady psychologiczne o łącznym wymiarze 60 godzin, z których skorzystało 20 osób

15. Zorganizowano warsztaty psychologiczne dla osób chorych i członków ich rodzin w wymiarze 5 dwugodzinnych spotkań dla 15 osób.

16. Odbyło się 126 godzin telefonicznych i internetowych dyżurów psychologicznych, z których skorzystało 14 osób.

17. Przeprowadzono 68,5 godzin porad prawnych dla 19 osób, w tym 44,5h wolontarystycznie.

18. Sfinansowano 10 272h pracy asystentów u 67 osób.

19. Przeprowadzono ponad 572h dyżuru telefonicznego przez członków Towarzystwa, w tym 512h w ramach wolontariatu.

20. Sfinansowano bilety na imprezy kulturalne (bilety do kina, w tym IMAX, teatru, Zamku Królewskiego, ognisko w Powsinie itp.) zakupione indywidualnie lub zbiorowo oraz spotkania integracyjne na sumę 10 626zł, jak również sfinansowano dojazd podopiecznych i asystentów na powyższe imprezy na sumę 3 050zł.

21. Dofinansowano koszt tygodniowych rekolekcje ignacjańskich w Brańszczyku nad Bugiem dla osób mało sprawnych i ich opiekunów.

22. Sfinansowano ponad 970 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia rehabilitacyjne i terapię zajęciową.

23. Zorganizowano 4 turnusy rehabilitacyjne: w Ciechocinku (trzy grupy) oraz w Okunince dla 55 osób.

24. Sfinansowano pracę dwóch opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym w Okunince.

25. Zakupiono drobny sprzęt rehabilitacyjny (piłki, taśmy)

26. Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja”, każdy numer w nakładzie 280 szt.

27. Wydano 3 rodzaje ulotek: informacyjną na temat Towarzystwa skierowaną od chorych i do sponsorów (4000szt), ulotkę o możliwości przekazania 1% na cele statutowe Oddziału Warszawskiego PTSR (2000szt), kalendarzyki listkowe na temat stowarzyszenia (2000szt), plakaty do komunikacji miejskiej (156szt), kalendarze (400szt), a także zamieszczono 2 ogłoszenia w Gazecie Stołecznej.

28. Zorganizowano i sfinansowano Piknik integracyjny dla podopiecznych OW PTSR i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 115 osób.

29. Sfinansowano zakup 144 paczek świątecznych dla członków Towarzystwa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.

30. Zorganizowano kurs na Osobistego Asystenta Osoby chorej na SM, w którym wzięło udział 24 kandydatów na asystentów.

31. Sfinansowano rachunki telefoniczne – kontakt z członkami Towarzystwa i donatorami oraz zakupiono artykuły biurowe.

 

Ponadto:

Jak co roku odbyły się dwa spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów –  w maju i w grudniu.

Reprezentacja z OW PTSR brała udział w konferencji w Senacie RP pt „Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych”.

Braliśmy udział w pikniku organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych Dzielnicy Wola pn „Na Wolę po zdrowie”. Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko, na którym znajdowały się materiały informacyjne o Stowarzyszeniu, chorobie i jej leczeniu.

7 września Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko podczas Happeningu z okazji Symfonii Serc na Placu Mariensztackim.

Ponad 80 osób z Oddziału Warszawskiego wzięło udział w spotkaniu Opłatkowym w Sejmie RP.

wróć