Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2009

Sprawozdanie merytoryczne
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
(OW PTSR) za rok 2009

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzień 31 grudnia 2009r. było zarejestrowanych 1183 osób, z czego 629 to osoby czynnie uczestniczące w działaniach Stowarzyszenia. W roku 2009 zapisały się 72 osoby.

W roku 2009 realizowaliśmy następujące projekty:

Lp

Donator

Nr umowy

Przedmiot umowy

Kwota

1 Miasto Stołeczne Warszawa
(Biuro Polityki Społecznej)
60/2004-2009 Projekt „Dowiedz się więcej o SM” 51 480zł
2 Miasto Stołeczne Warszawa
(Biuro Polityki Zdrowotnej)
B/VI/1/1-NGOP/128/08 Projekt „Rehabilitacja osób chorych na SM” 77 000zł
3 Miasto Stołeczne Warszawa
(Biuro Polityki Społecznej)
B/VI/3/3/163/2009 Projekt „Pozostań aktywny – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM” 25 000zł
4 PFRON ZZO/000005/07/D Projekt „Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” 301 134,00zł
5 PFRON ZZO/000005/07/D Projekt” Pomagajmy sobie nawzajem – spotkania z psychologiem” 15 540,30zł
6 PFRON ZZO/000005/07/D Projekt” Nasz kontekst – wydawnictwa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane” 45 831,00zł
7 PFRON ZZO/000005/07/D Projekt „Aktywny niepełnosprawny” –
udział w warsztatach wyjazdowych drogą do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób chorych na SM.
33 847,00zł
8 Wojewoda Mazowiecki WPS.VI.-93/2009 Projekt: „Wielopoziomowa pomoc psychologiczna oraz wsparcie osobistego asystenta jako kompleksowy system oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane.” 14 000zł
9 Miasto Stołeczne Warszawa (Centrum Komunikacji Społecznej) CK-WOP/B/X/3/3/185/137/2009/NGO Projekt: “Integracja szansą na aktywne życie dla osób chorych na SM” 12 000zł
10 Fundacja Wspólna Droga 32.1/13/Op-granty/09 Projekt: „Droga do nadziei” 7 000zł
11 PFRON ZZO/000087/07/D Projekt „Zdobywamy szczyty” 48 271,50zł
12 Miasto Stołeczne Warszawa (Centrum Komunikacji Społecznej) CK-WOP/B/X/3/3/321/160/2009/NGO Projekt „Profesjonalna kadra – profesjonalne działanie” 3 500zł

Dzięki środkom uzyskanym z wymienionych źródeł oraz wpłat z tytułu 1% w 2009 roku:

w ramach rehabilitacji ruchowej:

1.      Przeprowadzono 302 h zajęć rehabilitacji ruchowej w grupach uwzględniających stopień. niepełnosprawności. Łącznie z zajęć skorzystało 38 osób.

2.      Przeprowadzono 1578 h rehabilitacji domowej dla 78 osób najmniej sprawnych.

3.      Przeprowadzono 132 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 22 osoby.

4.      Przeprowadzono 116 h zajęć tai-chi (dwa razy w tygodniu); skorzystało 18 osób.

5.      Przeprowadzono 81 h zajęć jogi; skorzystały 23 osoby.

6.      Przeprowadzono ćwiczenia jogi w Joga Studio dla 5 osób (po 3 razy tygodniowo – osoby bardziej sprawne). Zakupiono ponad 20 karnetów miesięcznych.

7.      Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięło udział 22 osób. Zakupiono 55 karnetów na ćwiczenia zespołowe i 44 karnety na basen.

8.      Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli też korzystać z basenu w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z możliwości takiej skorzystało 14 osób.

9.      Dofinansowano hipoterapię – 45 jazd na turnusach w Ciechocinku oraz 269 jazd w Fundacji Hej Koniku; łącznie dla 23 osób.

10.  Sfinansowano 756 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty ceramiczne oraz 102 przejazdy na spotkania integracyjne, warsztaty psychologiczne oraz asystentów z podopiecznymi.

11.  Nieregularnie odbywały się zajęcia metodą Feldenkraisa prowadzone wolontarystycznie przez p. Marka Juszczaka.

12.  Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny – leżankę z elektryczną regulacja wysokości, rotor elektryczny i mechaniczny, stepper, System Medyczny Unittron.

w ramach rehabilitacji społecznej
(oraz rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):

13.  W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w których uczestniczyło 15-20 osób w dwóch grupach, a także przeprowadzono 18 h terapii zajęciowej.

14.  Przeprowadzono 13 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia z psychologiem dla 11 osób.

15.  Przeprowadzono indywidualne porady psychologiczne o łącznym wymiarze 76,5 godziny, z których skorzystały 23 osoby.

16.  Zorganizowano warsztaty psychologiczne dla osób chorych i członków ich rodzin w wymiarze 36 godzin dla 34 osób.

17.  Począwszy od marca b.r. prowadzono cotygodniowe, 2 – godzinne internetowe dyżury psychologiczne.

18.  Pan mecenas i studentka IV roku prawa udzielali wolontarystycznie porad prawnych.

19.  Sfinansowano 9 571h pracy asystentów u 61 osób.

20.  Przeprowadzono 819h dyżuru telefonicznego przez członków Towarzystwa w ramach wolontariatu.

21.  Sfinansowano bilety na imprezy kulturalne (bilety do kina, teatru, opery, filharmonii).

22.  Zorganizowano i sfinansowano Piknik integracyjny dla podopiecznych OW PTSR i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 100 osób.

23.  Zorganizowano 7 mniejszych spotkań integracyjnych: spotkanie opłatkowe, zabawę karnawałową, spotkanie wielkanocne, Rejs nad Zegrze, Ognisko w Powsinie, spotkanie pn. Wspomnienie lata, Andrzejki.

24.  Zorganizowano 5-dniowy trening wyjazdowy w Bochni, który obejmował zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeuta zajęciowym. W wyjeździe wzięło udział 22 członków Towarzystwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami.

25.  Zorganizowano tygodniowy wyjazd do Zakopanego o znaczeniu kulturowym i turystyczno-rekreacyjnym, w którym wzięło udział 25 członków Towarzystwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wraz z opiekunami.

26.  Pozyskano środki na weekendowe szkolenie z wypalenia zawodowego i kursu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników i wolontariuszy pracujących na rzecz OW PTSR.

27.  Dofinansowano koszt tygodniowych rekolekcje ignacjańskich w Brańszczyku nad Bugiem dla osób mało sprawnych i ich opiekunów.

28.  Odbyła się pielgrzymka do Gietrzwałdu.

29.  Zorganizowano 4 turnusy rehabilitacyjne: w Ciechocinku (trzy grupy) oraz w Sosence dla 23 osób.

30.  Jak co roku odbyły się dwa spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów – w maju i grudniu.

31.  Ponad 80 osób z  Oddziału Warszawskiego wzięło udział w spotkaniu Opłatkowym w Sejmie RP.

32.  Sfinansowano zakup 11 paczek świątecznych dla członków Towarzystwa znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.

w ramach działalności wydawniczej:

33.  Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja „, każdy numer w nakładzie 800 szt.

34.  Wydano ulotkę informacyjną na temat Towarzystwa skierowaną od chorych (wersja warszawska i  łódzka), ulotkę dotycząca pomocy psychologicznej świadczonej przez OW i OŁ PTSR, kalendarzyki listkowe z danymi stowarzyszenia, kalendarze w formacie A3 i trójdzielne.

ponadto:

35.  13 września Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko podczas Happeningu z okazji Symfonii Serc na Krakowskim Przedmieściu.

36.  26 września braliśmy udział w pikniku organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych Dzielnicy Wola pn „Wolski Korowód”. Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko, na którym znajdowały się materiały informacyjne o Stowarzyszeniu, chorobie i jej leczeniu.

37.  Zakupiono sprzęt biurowy – telefony bezprzewodowe, zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla księgowej, oprogramowanie graficzne, 2 szafy biurowe, gilotynę, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefaks.

38.  Sfinansowano rachunki telefoniczne – kontakt z członkami Towarzystwa i donatorami oraz pokryto koszty pocztowe (w szczególności – wysyłki do podopiecznych) i zakupiono artykuły biurowe.

wróć