Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia

OW PTSR w najbliższym czasie przygotowuje się do realizacji projektu wsparcia zawodowego osób chorych na SM z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności – sposób poruszania się tzn. samodzielnie, kule lub przy pomocy wózka inwalidzkiego – nie ma znaczenia.

Wsparcie będzie dotyczyło m.in. szkoleń i kursów specjalistycznych, staży zawodowych – które to będą miały za zadanie wspomóc znalezienie i utrzymanie zatrudnienia dla uczestników tego projektu.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i przekazanie tej informacji na adres mailowy biuro@ptsr.waw.pl
Zebranie danych pozwoli nam oszacować ilość osób zainteresowanych udziałem i potencjalnie dobrać wsparcie w ramach projektu.

  1. Nazwisko ……………………..
  2. Wiek (w latach) ………………….
  3. Zatrudnienie/samozatrudnienie (prowadzę działalność gospodarczą) – TAK/NIE
  4. Poszukuję pracy lub chciałbym/chciałabym pracować w charakterze (proszę wpisać w kilku słowach) – ……………………………
  5. Czy podejmę się pracy zdalnej (wykonywanej w domu) przy komputerze – TAK / NIE
  6. Jakiego szkolenia wymagam, poszukuję (proszę wpisać w kilku słowach) – ………………………………
  7. Miejsce zamieszkania, województwo (proszę wpisać) – …………………………………..
  8. Jestem na rencie/ emeryturze – TAK / NIE
  9. Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym – TAK / NIE

wróć