Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zarząd Województwa Mazowieckiego

„Wiem jak pomóc – szkolenie dla opiekunów osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

okres realizacji: lipiec – 30 listopad 2010r.

Celem zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności u opiekunów do sprawowania skutecznej opieki i niesienia pomocy osobom chorym na SM w procesie ich wszechstronnej rehabilitacji.

Cele szczegółowe:
– wzrost wiedzy u opiekunów z zakresu dostępnych form pomocy dla ON oraz umiejętności korzystania z nich,
– wzrost wiedzy na temat skutecznych form rehabilitacji ruchowej przy SM, ośrodków rehabilitacyjnych, przydatnego sprzętu rehabilitacyjnego,
– wzrost umiejętności sprawowania specjalistycznej opieki nad chorym w zakresie prze-sadzania z wózka na łóżko, toaletę; prowadzenia wózka; wykonywania prostych ćwiczeń
u osób leżących, itp,
– nabycie lub wzrost wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiedniego postępowania w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia i zdrowia,
– zwiększenie wiedzy na temat sposobów postępowania w przypadku problemów
z nietrzymaniem moczu u chorego,
– wzrost wiedzy na temat zapobiegania i leczenia odleżyn,
– wzrost wiedzy na temat rodzajów i sposobów pozyskania środków pomocniczych, urologicznych, a także specjalistycznej pomocy świadczonej przez OPS,
– poprawa komunikacji pomiędzy chorym a opiekunem,
– nabycie/rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywania trudnych emocji w nie raniący innych (i siebie) sposób,
– poprawa samopoczucia psychicznego (zarówno chorego, jak i jego opiekuna),
– zmniejszenie poczucia wyobcowania, izolacji społecznej.

Mając na uwadze trudności, z jakimi borykają się opiekunowie naszych podopiecznych, osób chorych na SM chcielibyśmy zaproponować im wielowymiarowe wsparcie, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Szczegółowo, projekt składa się będzie z trzech głównych elementów:.
I. grupowych, wykładowo – warsztatowych zajęć dla opiekunów,
II. wsparcia indywidualnego ze strony specjalistów (pracownika socjalnego lub prawnika, rehabilitanta, pielęgniarki psychologa), w formie wizyt w domach rodzin biorących udział w projekcie,
III. indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla opiekunów.

wróć