Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Metoda Feldenkraisa

Zapraszamy do udziału w programie zajęć ruchowych, soma-edukacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane na bazie Metody Feldenkraisa. Zajęcia w cyklu 5-cio godzinnym prowadzi Marek Juszczak. Informacje i zapisy w biurze OW PTSR.

Poniżej informacja od prowadzącego.

Zajęcia Metodą Feldenkraisa dofinansowane są ze środków PFRON

 

Zapraszamy do nowego programu dot. Metody Feldenkraisa prowadzonego przez Marka Juszczak:

Balance IN©! Czyli i Ty możesz Być w Równowadze!

Kiedy wiesz, co robisz, możesz robić to co chcesz“ M. Feldenkrais


Możliwości:

–    Twoja podróż, w celu uzyskania zasobów, o których wiesz, że są w Tobie, tylko na ten moment nie masz „ klucza“, aby ich użyć w życiu codziennym.
–    Jak znaleźć Równowagę, pomiędzy sferą ciała, umysłu i ducha i wykorzystać ich Sy(e)nergię w Twojej obecnej sytuacji?
–    W jaki sposób możesz rozpoznać, które „nawyki“ ruchowe, myśli, przekonania ograniczają Cię i w jaki sposób możesz otworzyć się na odkrycie tego, co jest w danym momencie  dla Ciebie najlepsze?
–    Co pomaga Ci w Twoim poczuciu równowagi fizycznej i od czego ona zależy? Jak radzić sobie z „ gorszymi“ dniami?
–    Gdzie jest mój szkielet?  Jak uzyskać maksimum wsparcia ciężaru ciała na Twoim szkielecie? I wykorzystywać, tę wiedzę w wymagających sytuacjach?
–    Zapomniałeś co to jest płynny, harmonijny ruch..? Orientacja..? Równowaga? Zawsze możesz użyć doświadczenia, które już miałeś/miałaś lub stworzyć nowe!
–    W jaki sposób radzić sobie z stresem, aby nie był on utrudnieniem w Twojej równowadze?
–    Pamiętaj, zawsze możesz poczuć się lepiej!

 

Dla kogo?
Ta wersja programu „BalanceIN“© przeznaczona jest dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, chorujących na zanik mięśni, po wylewach i udarach poruszających się z utrudnieniem, ale o własnych siłach, chcących wziąć odpowiedzialność za swoje życie i odważnych, aby odkrywać nowe możliwości.

Program szkolenia „BalanceIN“ nie jest formą terapii czy też uzdrawiania, jest możliwością stworzenia warunków do zmiany Twojego obecnego repertuaru ruchowego, psychoruchowego.

Być może jest coś, co czeka na Ciebie, aby to odkryć? Daj sobie szansę.

 

Metoda Feldenkraisa: Kompetencja  zamiast wysiłku czyli..:

czego możesz oczekiwać w procesie ATM – „Świadomości po przez ruch” Metody Feldenkraisa:
– świadomości i możliwości rozpoznania własnej organizacji ruchu (poszerzenia obrazu samego siebie czy schematu własnego ciała)
– ekonomii ruchu (wzajemnego współgrania poszczególnych części ciała, ich koordynacji, umiejętności zastosowania odpowiedniej siły do działania, umiejętnego „reagowania” względem sił grawitacji)
– polepszenia jakości ruchu (jasności i wyrazistości przebiegu ruchu, jego elegancji, harmonii)
– swobodniejszego, dopasowującego się do sytuacji oddechu
– naturalnej wyprostowanej postawy (rozumianej jako dynamiczny, nastawiony na działanie proces)
– polepszenia orientacji w przestrzeni i czasie oraz odczuwania własnego ciała (propiocepcji)
– zwiększenia witalności organizmu, wytrzymałości, elastyczności
– zmniejszenia lub redukcji zbędnego wysiłku lub napięcia, bólu czy sensomotorycznej amnezji
– uczenia się rozumienia oraz doświadczania procesu uczenia na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim zmiany przekonania „ muszę się uczyć” na „chcę się uczyć”
– program stwarza możliwość do samoedukacji, pomocy sobie, budowania zaufania i akceptacji oraz odpowiedzialności (lepszego kontaktu z sobą).

 

Metoda Feldenkraisa w kontekście Sclerosis Multiplex – „Pomoc w samopomocy”

Metoda Feldenkraisa (metoda somatycznej edukacji) stworzona na przestrzeni 40 lat przez Dr Moshe Feldenkraisa jest rewolucyjna w sposobie rozumienia psychofizycznego funkcjonowania człowieka. Wykorzystuje ruch i uwagę do wzbogacania naszych naturalnych zdolności do uczenia się, zmiany i rozwoju w ciągu całego życia. Jest to droga do zwiększonej świadomości swojego ciała, koordynacji ruchu, edukacji ciała i osobowości oraz systemu nerwowego poprzez ruch.

Metoda Feldenkraisa składa się z wielu lekcji ruchowych, które szkolą wewnętrzną „uważność”, przy czym w czasie wykonywania ruchów dochodzi do fenomenu, zwanego przez fachowców „neuro–mięśniową reorganizacją”: po ćwiczeniu Feldenkraisa ruch jest zazwyczaj zupełnie inaczej odczuwany niż przed ćwiczeniem. Ciało odczuwa się lżej, ruch jest częstokroć bardziej płynny i łatwiejszy w wykonaniu.


Niemieckie Stowarzyszenie SM
rozpoczęło w 1990 roku trwające dwa lata badanie, dotyczące określenia skuteczności Metody  Feldenkraisa w rehabilitacji chorych z SM.

Celem tych studiów było sprawdzenie, w jakim stopniu chorzy na SM mogą być wspierani przez metodę Feldenkraisa w prowadzeniu aktywnego i samodzielnego trybu życia. Badanie zostało przeprowadzone przez nauczycieli Metody  Feldenkraisa, psychologów i neurologów – patronat nad nimi objął prof. Dr Hans Schimrigl, ówczesny dyrektor Uniwersytetu w Homburgu. Warunkiem uczestnictwa w badaniach była klinicznie stwierdzona diagnoza SM o przebiegu choroby dłuższym niż jeden rok, stopień upośledzenia 2 < EDSSL 7 (Kurtzke – Skala).

Zajęcia miały formę parodniowych seminariów. Na zakończenie każdego spotkania wszyscy uczestnicy otrzymywali kasety, z przerabianymi na zajęciach lekcjami metody Feldenkraisa. Sami mieli decydować o tym, czy będą powtarzali te lekcje w domu, jak często i czy w ogóle. Po zakończeniu badań, 30 pacjentów brało regularny udział w dodatkowych zajęciach grupowych metody Feldenkraisa i tylko ich wyniki zostały wzięte pod uwagę.

Tak jak oczekiwano, nie stwierdzono żadnych pozytywnych zmian na poziomie neurologicznym u uczestników badania, natomiast w obszarze rozwoju ruchowego i jakości ruchu stwierdzono znaczącą poprawę, co wiązało się bezpośrednio z większą akceptacją siebie i konstruktywnym obrazem siebie każdego z chorych. Uczestnicy stali się bardziej świadomi zasobów, jakie posiadają do radzenia sobie z chorobą i co najważniejsze zaczęli z nich korzystać. W ten sposób udowodniono naukowo, że Metoda Feldenkraisa jest skutecznym sposobem dla osiągnięcia celu „Pomoc w samopomocy”.

 

Warunki uczestnictwa w programie:
1. Program zajęć „ BalanceIN“ jest prowadzony przez Marka Juszczak jest nieodpłatnie i każda osoba potrzebująca, chora na stwardnienie rozsiane, chorująca na zanik mięśni, po wylewach lub udarach poruszająca się z utrudnieniem, ale o własnych siłach, chcąca wziąć odpowiedzialność za swój  stan i sytuację i odważna, aby odkrywać swoje nowe możliwości może wziąć w nim udział.
2. Na zajęciach wymagane jest luźne ale cieplejsze, wygodne ubranie, mata/ karimata do ćwiczeń i koc.
3. Każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Wszystkie poruszone osobiste tematy pozostają, tylko i wyłącznie miedzy uczestnikami.
4. Program zajęć „Balance IN“ składa się z poszczególnych segmentów o stopniowanych trudnościach i tematycznie współzależnych od siebie. Aby dać temu właściwy progres, zalecane jest regularne chodzenie na zajęcia, segmenty.
5. Nie ma obowiązku wykonywania wszystkich ćwiczeń, układów na zajęciach. Oprócz ustalonych przerw, każdy uczestnik sam decyduje kiedy chce odpocząć.
6. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na dokumentację audio i wideo na potrzeby Instytutu Metody Feldenkraisa – Marka Juszczak.
7. Uczestnikom będą udostępnianie lekcje audio, będące materiałem wspierającym, wyłącznie do użytku osobistego.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres: marek.juszczak@feldenkrais.pl lub zgłoszenie w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
9. Istnieje możliwość przybycia z osobami towarzyszącymi, po wcześniejszym ustaleniu. Liczba miejsc jest ograniczona i pierwszeństwo mają osoby potrzebujące.
10. Program szkolenia „BalanceIN“ nie jest formą terapii czy też uzdrawiania, jest możliwością stworzenia warunków do zmiany Twojego obecnego repertuaru ruchowego, psychoruchowego.


Opinie uczestników zajęć:

“Metoda Feldenkraisa – zajęcia, które były prowadzone przez Marka w siedzibie PTSR parę dobrych lat temu regularnie, pokazały mi jak wielkie znaczenie ma ruch. Ruch, który jest świadomy. Nad takim ruchem pracowaliśmy. Uzmysławialiśmy go sobie w najdrobniejszych szczegółach. Jego wpływ na nasze ciało. Nasze samopoczucie, równowagę, stabilność. Po każdej sesji czułam się „mocniejsza”. Tęsknię do tych zajęć. Byłoby rewelacyjnie móc znów ćwiczyć „zginacze” i „prostowniki”.”  Karolina Kołodziej

„Z metodą Feldenkreisa spotkałem się przez przypadek. Moja siostra jest w USA rehabilitantem, obroniła tam pracę doktorską. Podczas ewentu wręczania dyplomów, rozmawiała na mój temat z ludźmi zajmującymi się rehabilitacja osób z SM. Tego samego dnia zadzwoniła do mnie z gorącą wiadomością – Paweł, wg. specjalistów w USA, jedyną skuteczną metodą rehabilitacji osób z SM jest metoda Feldenkraisa. Szukaj kogoś, kto w Polsce rehabilituje tą metodą! Google i tak trafiłem do na zajęcia prowadzone przez Marka Juszczaka pod auspicjami PTSR o/Warszawa.
Pierwsze zajęcia, pierwsze wrażenia – to działa! Natychmiast, od razu odczuwam pozytywny efekt.
Nie mam problemów z utrzymaniem równowagi.
Po kilku latach treningu tą metodą, mój neurolog stwierdza, że tak właściwie to nie mam jakichkolwiek dolegliwości neurologicznych!
Pozytywne nastawienie, dobra dieta, systematyczny trening trzymają mnie w świetnej kondycji.
Polecam“ Paweł Pindral

“Metoda Feldenkraisa jest wyjątkowym narzędziem do pracy z ciałem. Problemy neurologiczne, mięśniowe, trudne do zdefiniowania, nie muszą być konkretnie ponazywane, aby móc z nimi pracować. Moje wieloletnie problemy ze stabilnością, układem kręgosłupa, stawami, zawsze po ćwiczeniach znacznie obniżają swoją dokuczliwość, lub nawet całkowicie znikają. Dlatego systematyczność ćwiczeń ma tu ogromne znaczenie, pozwala nie dopuścić do dłuższego, czyli mocniejszego „rozchwiania”.
Dzięki Metodzie Feldenkraisa, zawsze widać drogę wyjścia, ulgi, nawet jeżeli jest tymczasowa. Te krótkie początkowo okresy poprawy przekładają  się na coraz to dłuższe efekty, znajomość swojego ciała i umiejętność pracy z nim. Świadomość, którą w trakcie ćwiczeń trenuję, przekłada się na późniejszą uważność na codzień, bez specjalnych dodatkowych wysiłków. W mojej głowie jestem w stanie wykonać każdy ruch, a to oznacza dla mnie, że jestem w stanie wykonać go fizycznie, prędzej czy później.
Metoda ma podstawowa zaletę, którą jest nastawienie na świadomość, a nie celowość zadania. To wielka ulga dla mnie i dla wielu, którzy podstawowych, z pozoru banalnych zadań do wypełniania i tak mają wystarczająco każdego dnia.” Katarzyna Rączka

 

Zajęcia dla osób chorych na SM, z inicjatywy Marka Juszczak, Instytutu Metody Feldenkraisa prowadzone są bezpłatnie.


Jeżeli chcesz
doświadczyć Metody Feldenkraisa  i sprawdzić jej efektywność na sobie samym –  skontaktuj się z Markiem Juszczak lub z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego telefonicznie (22 831 00 76/77) lub mailowo  (biuro@ptsr.waw.pl)

Marek Juszczak
e-mail: marek.juszczak@feldenkrais.pl
Telefon: 601800900 (najlepiej wysłać sms, oddzwaniam wieczorami)

 

O prowadzącym:
Marek Juszczak – licencjonowany Pedagog Metody Feldenkraisa, członek Niemieckiego Stowarzyszenia Metody Feldenkraisa (Feldenkrais – Verband  Deutachland e.V.) z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.
Jest również fizjoterapeutą, pracującym w różnymi metodami.
Od 2005 współpracuje non profit z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Twórca programu „BalanceIN“.

Opracowanie i teksty ©Marek Juszczak

pobierz ulotkę

wróć