Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Grudniowe spotkanie problemowe połączone z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Oddziału Warszawskiego PTSR.

Serdecznie zapraszamy Państwa na coroczne zebranie grudniowe, które odbędzie się 3 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 u Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137.

W programie zebrania:

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału* – I termin (w przypadku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania)

2) Podsumowanie działań przeprowadzonych w 2016 r.

3) Nadanie członkostw honorowych.

4) Podziękowanie zasłużonym wolontariuszom.

5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału* – II termin o godz. 11:00 (bez względu na liczbę obecnych),
– wybór Prezydium NWZ
– przyjęciu regulaminu obrad
– przyjęcie porządku obrad
– wybór Komisji NWZ
– zgłoszenie kandydatur i wybór Delegatów członków Oddziału
– przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników
– wolne wnioski
– zamknięcie obrad

Liczymy na Państwa obecność!

 

* Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału jest wybór delegatów będących przedstawicielami całego Oddziału.
Zgodnie ze statutem PTSR, w przypadku Oddziałów liczących powyżej 200 członków najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Delegaci wybierani są spośród wszystkich członków oddziału.
Osoby zainteresowane kandydowaniem na delegata proszone są o kontakt z biurem. Kandydat na delegata nie musi być obecny na NWZ, wystarczy dostarczyć do biura pisemne oświadczenie o chęci kandydowania.
Informujemy również, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Walnym Zebraniu mogą być reprezentowane przez osobę upoważnioną, przy czym upoważnienie winno mieć formę pisemną.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem pod numerem 22 831 00 76/77.


wróć