Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa

„Nie jesteś SaM. Asystent osoby niepełnosprawnej wsparciem w rehabilitacji społecznej chorego na stwardnienie rozsiane”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 11 marca – 31 grudzień 2008r.

Celem zadania jest wsparcie w usamodzielnianiu się oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z różnym stopniem niepełnosprawności spowodowanej stwardnieniem rozsianym, poprzez zapewnienie usług asystentów.
W ramach projektu chcemy zapewnić najmniej sprawnym członkom naszego Stowarzyszenia, osobom chorym na SM, około 630h pomocy asystenckiej miesięcznie, a także dofinansować ich wyjścia kulturalne (bilety do kin, teatrów, muzeów, filharmonii) i przejazdy (głównie do ośrodków zdrowia, miejsc pracy, itp.).
Projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych w ramach projektu „Rehabilitacja osób chorych na SM”.

„Integracja ze społeczeństwem szansą na normalne życie dla chorego na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 11 marca – 31 grudzień 2008r.

Projekt zakłada organizację kilku indywidualnych oraz grupowych wyjść kulturalnych i spotkań integracyjnych dla członków OW PTSR wraz z opiekunami oraz, w II poł czerwca, pikniku integracyjnego dla podopiecznych Oddziału Warszawskiego PTSR i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego.

„Dowiedz się więcej o SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 23 grudzień 2004 – 30 listopad 2009r.

Celem zadania jest:
– upowszechnienie wiedzy o chorobie i problemach osób z różnym stopniem niepełnosprawności, spowodowanej SM, m.in. poprzez zamieszczanie i aktualizację informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia,
– dotarcie z informacją, gdzie i jak szukać pomocy, do jak największej liczby osób chorych, zwłaszcza nowozdiagnozowanych, m.in. poprzez wydawanie Informatora, dyżury telefoniczne w biurze,
– objęcie poradnictwem psychologicznym i prawnym osób chorych na SM,
potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
– prowadzenie biurowego punktu informacji.


„Rehabilitacja osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)
okres realizacji: 21 kwiecień 2008 – 30 listopad 2010r.

Celem projektu jest zatem zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, zatrzymanie lub choćby spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.
W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) Tai Chi – zajęcia relaksacyjno-koncentrujące,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe (140szt) i basen (112szt) w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
f) organizacja grupowych spotkań integracyjnych,
g) zatrudnienie opiekuna na turnusach rehabilitacyjnych,
h) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
i) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz przejazdów chorych pełniących funkcje społeczne.
Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON w ramach programu Partner III.

„Worek św. Mikołaja”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej)
okres realizacji: 15 listopad 2008 – 31 grudzień 2008r.
W ramach projektu zostaną zorganizowane paczki świąteczne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, zrzeszonych w naszym Towarzystwie. Pomoc ta skierowana zostanie do osób znajdujących się w najcięższej sytuacji materialnej.

„Szerzenie informacji o SM i działaniach prowadzonych na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane wśród mieszkańców Warszawy”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)
okres realizacji: 10 – 31 grudzień 2008r.

Celem zadania jest:
– pozyskanie nowych członków poprzez kampanię informującą o stwardnieniu rozsianym (SM) i o działalności Oddziału Warszawskiego PTSR (OW PTSR) na rzecz osób chorych na SM
– wzrost wiedzy na temat SM i działalności Oddziału Warszawskiego PTSR wśród mieszkańców Warszawy
– pozyskiwanie funduszy pochodzących z wpłat 1% na nasze cele statutowe
Powyższe cele chcemy uzyskać poprzez:
– zaprojektowanie i wydruk ulotek o 1%,
– zaprojektowanie i wydruk „kalendarzyków listkowych”,
– zaprojektowanie i wydruk ulotek do zamieszczenia w ramkach w komunikacji miejskiej
– dodruk ulotek dla chorych,
– zamieszczenie 2 ogłoszeń w Gazecie Stołecznej,
– zamieszczenie informacji na www.

„Profesjonalne narzędzia drogą do sprawnego działania organizacji”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)
okres realizacji: 10 – 31 grudzień 2008r.

Celem zadania jest poprawa efektywności działania organizacji poprzez wdrożenie elementów obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przepisów dot. rachunkowości.
W ramach zadania zlecone zostanie napisanie bazy danych członków Towarzystwa oraz zostanie zakupiony program księgowy wraz z dodatkiem kadrowo-płacowym.

wróć