Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2023

„Perspektywa na pracę” – w trakcie realizacji

Okres realizacji: 1 styczeń 2023 r. – 31 marzec 2026 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „Perspektywa na pracę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Projekt skierowany jest do grupy 140 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 roku życia do 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym (SM) z terenu województw: dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,   pracy i utrzymanie zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia aktywizującego zawodowo
i społecznie. Główne działania, jakie będą realizowane w ramach projektu:
– staże; – kursy; – szkolenia zawodowe; – indywidualne poradnictwo zawodowo – społeczne; – usługi pośrednika pracy; – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; – warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej; – warsztaty komunikacji interpersonalnej; – usługi asystenta osobistego.

OPŁATY UCZESTNIKÓW

-opłaty za usługę asystencką – 3,00 zł. za jedną godzinę wsparcia;

– opłaty za udział w wyjazdowych warsztatach Komunikacji Interpersonalnej oraz Warsztatach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 150,00 zł za pojedynczy warsztat.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

„Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 6” – w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2023 r. – 31 styczeń 2024 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 6”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty kulturalno- rekreacyjne (3 warsztaty organizuje Oddział Łódź, 3 warsztaty Oddział w Warszawie). Warsztaty skierowane będą do łącznie 150-ciu czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski.
W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące warsztaty:
– Arteterapii – podczas których odbędą się zajęcia z trenerem jogi i terapeutą zajęciowym,
– Estetoterapii – podczas których odbędą się zajęcia z instruktorem relaksacji i psychologiem,
– Choreoterapii – podczas których odbędą się zajęcia z instruktorem choreoterapii i terapeutą zajęciowym.

OPŁATA UCZESTNIKA za udział w pojedynczym warsztacie wynosi 118,00 zł.  Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie wyjazdowym.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

„Sprawić Moc 7 ” – w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.

Projekt skierowany jest do 520 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:

– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

DO POBRANIA

https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/oswiadczenie-beneficjenta-PFRON-SPR-MOC.pdf

https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/IPD-SPR-MOC-7-STR.-TYTULOWA.pdf

https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/deklaracja-uczestnictwa-SPR-MOC-7.pdf

https://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2023/05/RODO-oswiadczenie-beneficjenta-SPR-MOC-7.pdf

„Sprawić Moc 6 ” – realizacja zakończona

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Projekt skierowany jest do 460 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
– rehabilitacja w domu chorego,
– rehabilitacja w ośrodku,
– usługi asystenta osoby chorej na SM,
– indywidualne porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, pielęgniarki),
– warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

DO POBRANIA

załącznik nr 1 do IPD SPR-MOC 6 – KLIKNIJ TUTAJ

RODO-oświadczenie beneficjenta SPR-MOC 6

oświadczenie beneficjenta PFRON SPR-MOC 6

IPD SPR-MOC 6 STR. TYTUŁOWA

IPD SPR-MOC 6 REHABILITANT

IPD SPR-MOC 6 PSYCHOLOG

deklaracja uczestnictwa SPR-MOC 6

„Artystyczne dusze – ludzie z pasją 2” – realizacja zakończona

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania podjęte w projekcie są ukierunkowane na rozwój artystyczny i kulturalny grupy osób z niepełnosprawnością fizyczną – chorujących na SM. Projekt zawiera działania:

1. trzy warsztaty wyjazdowe z zajęciami obejmującymi zakres: malarstwa, rzeźbiarstwa/ceramiki, tworzenia poezji. Efektem realizacji poszczególnych warsztatów będzie wytworzenie dzieł artystycznych przez uczestników (obrazów, rzeźb, twórczości poetyckiej).

2. udział w ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych (m.in. muzea, galerie sztuki, teatr)

3. zajęcia przed warsztatowe z BO projektu z artystami, którzy poprowadzą warsztaty wyjazdowe – celem wprowadzenia uczestników w tematykę danej sztuki;

4. przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu prac BO projektu;

5. wydanie albumu okolicznościowego będącego zbiorem wszystkich prac wykonanych przez BO projektu.

Projekt obejmuje swoim działaniem 85 os. z niepełnosprawnością fizyczną chorujących na SM z terenu sześciu województw, którzy będą Beneficjentami Ostatecznymi projektu oraz 45 zaproszonych gości zewnętrznych na wernisażu prac będących jego Uczestnikami.

Warsztaty wyjazdowe przewidziano w następujących terminach i regionach:

1. Warsztat malarstwa – plener (06 -11 czerwiec 2022.) – woj. podkarpackie, pow. leski
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 2; ŁÓDZKIE – 5; MAZOWIECKIE – 18; PODKARPACKIE – 2; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3; ZACHODNIOPOMORSKIE – 3

2. Warsztat rzeźbiarstwa/ceramiki –  (sierpień/wrzesień) – woj. wielkopolskie;
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 3; ŁÓDZKIE – 3; MAZOWIECKIE – 20; PODKARPACKIE – 1; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3; ZACHODNIOPOMORSKIE – 3

3. Warsztat poetycki  (wrzesień/październik) – woj. lubelskie;
ilość osób: DOLNOŚLĄSKIE – 2; ŁÓDZKIE – 4; MAZOWIECKIE – 21; PODKARPACKIE – 1; POMORSKIE – 1; ŚWIĘTOKRZYSKIE – 2; ZACHODNIOPOMORSKIE – 2

Jedna osoba może być uczestnikiem jednego wyjazdowego warsztatu artystycznego. W przypadku, gdy osoba uczestniczyła w jednym warsztacie wyjazdowym a w kolejnych będą wolne miejsca, może zostać jego uczestnikiem – w tej sytuacji decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych za pomocą KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

– DO POBRANIA NA STRONIE WWW.PTSR.WAW.PL;
–   W SIEDZIBIE OWPTSR

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

– wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ I OŚWIADCZENIA – TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE I ZŁOŻONE W SZIEDZIBIE OWPTSR DOKUMENTY BĘDĄ PODSTAWĄ WPISANIA OSOBY JAKO UCZESTNIKA PROJEKTU I ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH, WYDARZENIACH BILETOWANYCH – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, lub orzeczenie równoważne,
– złożyć oświadczenie o byciu osobą chorującą na SM,
– przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DO POBRANIA

***

SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM IV ” – w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „ Pokonamy bariery”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.,

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, może korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,

2. mechanoterapia,

3. masaż usprawniający,

4. elektroterapia,

5. zajęcia jogi,

6. zajęcia tai-chi,

7. zajęcia metodą Feldenkraisa,

8. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,

9. zajęcia wokalne,

10. zajęcia teatralne,

11. zajęcia „Główka pracuje”,

12. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,

13. pomoc logopedyczna,

14. wsparcie dietetyka,

15. zajęcia kulinarno- dietetyczne,

16. choreoterapia,

17. biurowy punkt informacyjny,

18. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM

19. rehabilitacja domowa,

20. zajęcia Nordic- walking ,

21. ćwiczenia w basenie,

22. rehabilitacja w egzoszkielecie

23. hipoterapia.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia

***

 „jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM IV ” w trakcie realizacji

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery ”.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r., Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt. choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach (w szczególności w kwartalniku Nadzieja) informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

wróć