Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
(OW PTSR) za rok 2010

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzień 31 grudnia 2010r. były zarejestrowane 1430 osoby, z czego 674 to osoby czynnie uczestniczące w działaniach Stowarzyszenia.

W roku 2010 zapisało się 74 osób.

W roku 2010 realizowaliśmy następujące projekty:

Data podpisania umowy Nr umowy Przedmiot umowy Okres trwania umowy Donator Kwota
21.04.2008 B/VI/1/1-NGOP/128/08 Projekt „Rehabilitacja osób chorych na SM” 02.01.2010
-31.12.2010
Miasto Stołeczne Warszawa
(Biuro Polityki Zdrowotnej)
77 075,85
17.12.2009 ZZ0/000093/07/D Projekt „Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM” zad5a 01.01.2010
– 30.06.2010
PFRON

 

253 785,00
Projekt „Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM” zad 4 18 240,00
15.02.2010 PS/B/VI/3/3/78/2010 Projekt „Pozostań aktywny – osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM” 15.02.2010
-31.12.2010
Miasto Stołeczne Warszawa
(Biuro Polityki Społecznej)
40 000,00
Aneks 2 z 04.08.2010 do um. z dn 17.12.2009 ZZ0/000093/07/D Projekt „Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM” zad 5a 01.07.2010
– 31.03.2011
PFRON 236 970,00
Projekt „Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM” zad 4 21 804,45
04.08.2010 ZZO/0000126/07/D Projekt „jeSteśMy – publikacje dla chorych na SM” 01.01.2010
-31.12.2010
PFRON 52 398,75
04.08.2010 ZZO/0000127/07/D Projekt „Profesjonalna kadra – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM” 01.09.2010
-31.12.2010
PFRON 21 180,00
30.06.2010 273/10 Projekt: „Wiem jak pomóc – szkolenie dla opiekunów osób chorych na SM” 01.07.2010 -30.11.2010 Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 250,00
16.08.2010 32M /58TC /OP-10 Projekt: „Droga do nadziei” 15.07.2010
– 15.12.2010
Fundacja Wspólna Droga 8 512,00

 

Dzięki środkom uzyskanym w ramach dotacji, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% w 2010 roku:

w ramach rehabilitacji ruchowej:

1.      Przeprowadzono 286 h zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzględniających stopień. niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2h. Łącznie z zajęć skorzystało 39 osób.

2.      Przeprowadzono 2245 h rehabilitacji domowej dla 79 osób najmniej sprawnych. Jednak osoba skorzystała z 30 godzin rehabilitacji.

3.      Przeprowadzono 153 h masażu usprawniającego, z którego skorzystały 42 osoby. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po średnio 3h.

4.      Przeprowadzono 130 h zajęć tai-chi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 i 2 godziny i prowadzone były wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. Skorzystały z nich 22 osoby.

5.      Przeprowadzono 76,5 h zajęć jogi. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny, skorzystało z nich 25 osób.

6.      Przeprowadzono ćwiczenia jogi w Joga Studio dla osób sprawniejszych dla 10 osób. W ramach jednego karnetu można było korzystać 3 razy w tygodniu. Zakupiono 29,5 karnetów miesięcznych.

7.      Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięło udział 16 osób. Zakupiono 65 karnetów na ćwiczenia zespołowe i 52 karnety na basen. Ćwiczenia w wodzie odbywały się dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny.

8.      Zakupiono 35 karnetów dla osób sprawniejszych na basen do Wodnego Parku, z których skorzystało 26 osób.

9.      Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli przez 1,5 godziny korzystać z basenu i siłowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z możliwości takiej skorzystało 17 osób.

10.  Dofinansowano hipoterapię – 356 półgodzinnych jazd w Fundacji Hej Koniku dla 17 osób.

11.  Sfinansowano łącznie 1327 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty ceramiczne i arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, członków pełniących funkcje społeczne oraz asystentów z podopiecznymi.

12.  Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny:

duży – pionizator elektryczny, 3 wózki inwalidzkie, rotor mechaniczny

oraz drobny sprzęt – piłki overball (duże i małe), trenery równowagi, taśmy Thera-Band, poduszkę i wałek przeciwodleżynowy, pas rehabilitacyjny, osprzęt do podwieszania i drabinkę do podwieszania chorego.

w ramach rehabilitacji społecznej(w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):

13.  W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w których uczestniczyło 15 – 20 osób w dwóch grupach, a także przeprowadzono 98 h zajęć arteterapeutycznych.

14.  Przeprowadzono 24 dwugodzinne spotkania grupy wsparcia z psychologiem dla 9 osób.

15.  Przeprowadzono indywidualne porady psychologiczne o łącznym wymiarze 78 godzin, z których skorzystało 29 osób (chorych i ich bliskich).

16.  Udzielono 24 godziny porad prawnych, z których skorzystało 11 osób..

17.  Pracownik socjalny udzielał porad socjalnych i informacji podczas 960 h dyżuru w biurze.

18.  Przeprowadzono 79,5 h wsparcia logopedycznego, z którego skorzystało 8 osób.

19.  Sfinansowano 11 104 h pracy asystentów u 64 osób.

20.  Sfinansowano bilety na wyjścia kulturalne (bilety do kina, teatru, opery, filharmonii) oraz pozyskano bilety do Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej po obniżonych cenach.

21.  Zorganizowano i sfinansowano Piknik Integracyjny dla podopiecznych OW PTSR
i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, w którym uczestniczyło około 100 osób.

22.  Zorganizowano 6 mniejszych spotkań integracyjnych: spotkanie opłatkowe, zabawę karnawałową, spotkanie wielkanocne, Ognisko w Powsinie, spotkanie pn. Wspomnień czar, Andrzejki.

23.  Przeprowadzono konkurs „Moje zainteresowania, moje pasje, mój świat poza SM” dla członków i sympatyków Towarzystwa. Wpłynęło 41 prac.

24.  Zorganizowano 5-cio dniowe warsztaty arteterapeutyczne w Koronowie oraz 6-cio dniowe warsztaty arteterapeutyczne w Zakopanem z elementami turystyczno-krajoznawczymi. Podczas obu imprez uczestnicy wzięli udział w różnorodnych zajęciach plastycznych, które poprawiły zdolności manualne chorych (zajęcia ceramiczne, quilling, siano i słoma, wykonywanie wianków z brzozy, malowanie na szkle itp.). Poznawali historię regionów, brali udział w wycieczkach krajoznawczych m.in. na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz uczestniczyli w rejsie jachtem po okolicznym jeziorze. Z wyjazdów skorzystało 38 członków Towarzystwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wraz z opiekunami.

25.  Zorganizowano 5-cio dniowe rekolekcje ignacjańskie w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej dla 18 osób mało sprawnych i ich 10 opiekunów. Rekolekcje prowadził ojciec Wacław Oszajca.

26.  Przeprowadzono szkolenie dla 15 opiekunów osób chorych na SM najciężej dotkniętych chorobą, pn.„Wiem jak pomóc – szkolenie dla opiekunów osób chorych na SM”. Szkolenie zawierało wykłady, warsztaty, a także wsparcie indywidualne (konsultacje w domach, indywidualne porady psychologiczne) i grupowe (grupa wsparcia) ze strony psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki i pracownika biura porad obywatelskich.

27.  Przeprowadzono weekendowe szkolenie dla pracowników i działaczy oddziałów PTSR oraz organizacji działających na rzecz chorych na SM  z całej Polski (w sumie 70 osób) w ramach projektu pn „Profesjonalna kadra – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM”. W ramach szkolenia poruszone zostały tematy rehabilitacji, aktywizacji i integracji społecznej oraz pielęgnacji i udzielania pierwszej pomocy osobom z SM.

28.  W ramach własnych środków zorganizowano szkolenie dla asystentów osób chorych na SM. Część teoretyczna zajęła dwa weekendy listopada, po niej nastąpił staż u naszych podopiecznych pod opieką doświadczonych asystentów. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

29.  Jak co roku odbyły się dwa spotkania problemowe z udziałem zaproszonych prelegentów –

15 maja, podczas spotkania członków OW PTSR wykład na temat Neurogennego pęcherza w SM wygłosił dr Zajda, walory gimnastyki przedstawiła mgr Tymińska)

4 grudnia jednym z punktów spotkania członków był wykład pulmonologa, dr Baczyńskiej, na temat oddechu i jego roli w chorobie przewlekłej; oraz temat problemów z mową w SM przedstawiła mgr Przeździęk, logopedka.

30.  Sfinansowano zakup 17 paczek świątecznych dla członków Towarzystwa znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.
w ramach działalności wydawniczej:

31.  Zredagowano i wydano 4 numery kwartalnika „Nadzieja „, każdy numer w nakładzie 800 szt.

32.  Wydano ulotkę informacyjną na temat projektu poradniczego realizowanego w Towarzystwie, kalendarze (trójdzielne i 12-sto stronicowe), kalendarzyki listkowe z danymi OW PTSR i informacją o możliwości przekazania 1% a także teczki, ulotki i znaczki z okazji 20-lecia OW PTSR.

ponadto:

33.  11 maja odbył się koncert w Płocku, a 15 maja – w Karolinie na rzecz chorych na SM w ramach Kapeli Serc. Tańczyły i śpiewały zespoły ludowe złożone z dzieci, młodzieży i studentów.

34.  22 maja braliśmy udział w pikniku organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych Dzielnicy Wola pn „Na Wolę po zdrowie”. Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko, na którym znajdowały się materiały informacyjne o Stowarzyszeniu, chorobie i jej leczeniu.

35.  27 maja odbyło się specjalne spotkanie Neuropsychologicznego Koła Naukowego UW poświęcone SM

36.  30 maja Oddział Warszawski PTSR wraz z PTSR miał stoisko podczas Miasta Miłosierdzia i udzielał informacji i porad.

37.  5 czerwca, z inicjatywy jednej z członkiń Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie z dr Woyciechowską.

38.  12 września Oddział Warszawski PTSR miał swoje stoisko podczas Happeningu z okazji Symfonii Serc na Krakowskim Przedmieściu.

39.  5 listopada w Hotelu Gromada odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Oddziału Warszawskiego PTSR, podczas której podsumowano jego działalność, osiągnięcia, sukcesy, a także uhonorowano osoby najbardziej zaangażowane w rozwój organizacji.

40.  Zakupiono sprzęt biurowy – biurka, stół i krzesełka rozkładane.

41.  Sfinansowano rachunki telefoniczne – kontakt z członkami Towarzystwa i donatorami oraz pokryto koszty pocztowe (w szczególności – wysyłki do podopiecznych) i zakupiono artykuły biurowe.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski prowadzi również Program Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy zakładają indywidualne konta, na które mogą zbierać środki z darowizn i 1%, a następnie wydatkować je na ściśle określone cele związane z leczeniem i rehabilitacją SM. Na koniec 2010r. w PLiR uczestniczyło 35 osób. Środki zgromadzone przez osoby posiadające subkonta na koniec roku wyniosły 772 524,07 zł

 

wróć