Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Warsztaty Umiejętności Społecznych i Relaksacji

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Warsztatach Umiejętności Społecznych i Relaksacji, realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń 3”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w województwie zachodniopomorskim w drugiej połowie październik 2017 r. 

Podczas warsztatów odbędą się:
a) zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą przeznaczone dla wszystkich, którzy doświadczają emocji jako trudnych lub chcieliby je lepiej wykorzystywać w swoim życiu, zajęcia obejmują:
– poznanie sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem, rozwijanie twórczego
myślenia;
– pozyskanie wiedzy z zakresu twórczych metod i technik twórczego, innowacyjnego rozwiązania problemów, analiza własnych
zachowania i strategii uruchamianych w motywowaniu do działania i dążeniu do celu, poznanie własnego potencjału, mocnych i słabych
stron, wzmocnienie automotywacji;
– poznanie strategii i technik osiągania celów, praca nad zmianami w życiu;
– rozwijanie otwartej postawy wobec zmian, zwiększenie swojej świadomości, praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji
życiowych;
– pobudzanie i rozwój motywacji do aktywnego działania w kreowaniu własnej przyszłości;

b) zajęcia relaksacji podczas, których osoby nauczą się prawidłowego oddechu torem brzusznym który wspomaga relaksację, przez co nastąpi:
– zwiększenie świadomości ciała i jego wpływu na nasze emocje i poziom odczuwanego stresu,
– naukę wizualizacji i wykorzystania wyobraźni do osiągnięcia stanu relaksu,
– a także relaksację mięśniową.

Aby uczestniczyć w warsztatach należy spełniać łącznie poniższe warunki:

  • posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym lub znacznym (lub równoważne)
  • być osobą chorą na SM
  • zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego
  • przystąpić jako Beneficjent Ostateczny do projektu „Pomocna dłoń 3″ lub być Beneficjentem projektu „Pomocna dłoń 3”
  • osoby, które uczestniczyły w warsztatach realizowanych w br. w Giżycku oraz Nieliszu – nie mogą brać udziału.

Osoby, które spełniają warunki i zgłoszą swój akces do uczestnictwa w warsztatach będą zobowiązane do odbycia konsultacji indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań.

Zgłoszenia przyjmuje p. Marcin Skroczyński 

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA !!!


wróć