Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Warsztaty wyjazdowe „Porozumienie bez przemocy”

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych wyjazdowych warsztatach „Porozumienie bez przemocy” w ramach projektu „Sprawić Moc”, realizowanych przez Oddział Warszawski oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty „Porozumienie bez przemocy” wg. Marshall B. Rosenberga

Metoda polega na przeciwstawieniu języka szakala – jakim przywykliśmy porozumiewać się na co dzień od pokoleń, pełnego ocen i inwektyw, językowi żyrafy – płynącemu z serca czyli pełnemu współodczuwania. Żyrafa stała się symbolem tej metody, ponieważ jest ssakiem o największym sercu w proporcji do masy ciała a serce to symbol empatii.

Aby opanować język żyrafy należy uczciwie i wyczerpująco wypowiadać się bez elementów obwiniania i krytyki; przyjmować z empatią to, co komunikują nam inni, nawet jeżeli używają języka szakala. (Porozumienie bez przemocy, Marshall B. Rosenberg, 2011 r.)

Warsztaty skierowane są do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

– posiadają diagnozę SM;

– są członkami Oddziału Warszawskiego, Łódzkiego, Zachodniopomorskiego lub Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

– posiadają orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Uwaga, dla osób, które posiadają lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne przewidzianych zostało 5 miejsc.

– zamieszkują na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego.

– zgłoszą chęć udziału w warsztatach (wypełnią dokumenty rekrutacyjne oraz odbędą konsultacje ze specjalistami w ramach Indywidualnego Planu Działań)

Oferta:

– 6 dniowe bezpłatne wyjazdowe warsztaty;

– 28 godzin zajęć prowadzonych przez trenera/terapeutę – osobę posiadającą wiedzę i praktykę w zakresie prowadzenia warsztatów Metodą Rosenberga;

– zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku/hotelu dostosowanym do osób z niepełnosprawnością fizyczną;

– przejazd autokarem w obie strony;

– termin: połowa października 2016

 

Wstępne zapisy (telefonicznie, mailowo lub osobiście) przyjmuje p. Marcin Skroczyński.

 

Osoby zainteresowane po dokonaniu zgłoszenia zobowiązane są do dostarczenia (w ciągu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia) wypełnionych i podpisanych poniższych dokumentów (załącznik do niniejszej wiadomości):

formularza zgłoszeniowego do projektu „Sprawić Moc”;

deklaracji uczestnictwa w projekcie „Sprawić Moc”;

oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego PFRON;

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Osoby, które spełnią powyższe wymagania będą zobowiązane do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie i miejscu na konsultacje w ramach Indywidualnego Planu Działań. Nie dostarczenie powyższych dokumentów lub nie przybycie na konsultacje w ramach IPD skutkować będzie skreśleniem zgłoszenia danej osoby.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy SPR-MOC

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie beneficjenta PFRON SPR-MOC

Oświadczenie o przetawarzaniu danych osobowych SPR-MOC

 

 


wróć